Kitarriõpe

 Kitarriõppes on eelisjärjekorras õpilased, kes jätkavad eelmisel või eelmistel aastatel alustatud pilliõpingut. Loomulikult võetakse kitarriõppesse ka algajaid, nemad õpivad mängima lihtsamaid laule, häälestama kitarri, omandavad õige mänguasendi ja olulisemad mängutehnikad, arendavad üldist musikaalsust ja rütmitunnet, õpivad tundma noote, heliredelit ja akorde kitarril, süvendavad huvi kitarrimuusika vastu.                 

2020/21 õ-a tunniplaan                     

  •  Solfedžo (2 tundi nädalas) + Individuaalõpe (1 tund nädalas)

     ÕPPETASU: 58 eurot/kuu

         OSALEJAD: 7+

         ÕPETAJA: A. Peljovin, T. Lepnurm 

 

Viimati muudetud: 10.07.2020