Matemaatika ring

Täppisteaduste ringis tegeletakse põhiliselt matemaatika, füüsika  õppimisega. Õpitakse peast arvutama ning kirjaliku arvutamise eeskirju, pikkusühikuid (millimeeter, sentimeeter, detsimeeter, meeter, kilomeeter) ja pikkusühikute seoseid. Lisaks käibivad rahaühikuid ja rahaühikute seoseid. Lahendatakse ja analüüsitakse tekstülesandeid, arvutatakse protsenti jne.

Õpitakse füüsika kui teaduse kujunemist, nüüdisaegse füüsika üldprintsiipide formuleerimist ning konkreetsete loodusnähtuste käsitlemist, uuritakse füüsikat kui looduse kõige üldisemaid põhjuslikke seoseid uuriva teaduse ja olulise kultuurikomponendi teadvustamist, õpitakse eristama olulist infot ülearusest ja ebaolulisest.

OSALEJAD: 7-19a

ÕPPETASU: 30 eurot kuus

KLASSIRUUM: 217/324

ÕPETAJA: S. Borovikova, I. Kurasjova

Tunniplaan 2019/20 õ.a.

 KOLMAPÄEV, REEDE 16.00-17.30, LAUPÄEV 13.00-14.30

 

Viimati muudetud: 22.05.2019