Vibulaskmine

20180913_172355.jpg
Vibulaskmise huviringis  kasutakse lasketiirus nii keskaegseid vibude ja ammude koopiad  kui ka kaasaegseid vibusid ja ammusid. 

Õpitakse vibu- ja ammulaskmise ohutustehnikat

Õpitakse vibu ja ammu korrektselt hoidma ja laskma

Õpitakse tundma vibu- ja ammulaske ajalugu

Õpitakse laskma erinevatelt kaugustelt (5,10,12,16 ja 20 meetri pealt)

Osalemine võistlustel

 Стрельба из современных и исторических луков и арбалетов .
На занятиях обучают технике безопасности, правильному хвату и технике стрельбы.  Стрельба проводится на разных дистанциях : 5,10,12,16 и 20 метров. В процессы обучения проводятся соревнования.

 

Tunniplaan 2020/2021 õ.a

  •  RÜHM 1 , E, K 16.00-17.30 (+ kooliväline üritus)

     OSALEJAD: 9+

         ÕPPETASU: 30 eurot/kuu

  • RÜHM 2 (väikerühm) , N 17.40-19.10 , R 16.45-18.25

     OSALEJAD: 9+

        ÕPPETASU: 75 eurot/kuu

        KLASSIRUUM: autorada

        ÕPETAJA: A. Timofejev  

Viimati muudetud: 29.06.2020