Jalgrattakool

Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest ning teadmiste kontrollist. Teooriaõppe tunni kestus on 45 minutit, sõiduõppekorra kestus on 25 minutit. Igale sõidukorrale järgnev puhkepaus on vähemalt 5 minutit.  Õppesõit ja sõidueksam toimub Pirita jalgratta õpperajal ja selle lähikonnas asuvatel vähese liiklusega tänavatel. Teooriakursuse läbiviimisel kasutatakse aktiivõppe meetodeid, PowerPoint esitlusi ja õppefilme. Praktilise õppe käigus harjutatakse platsil manööverdusharjutusi ja harjutatakse liiklemist reaalsetes liiklussituatsioonides vähese liiklusega teedel. Kursuse raames leiab aset ka jalgratta remondi töötuba, kus omandatakse rattaremondi ja hoolduse põhitõed ning kõigil õpilastel on võimalus rattahooajaks oma jalgratas töökorda seada. Kursuste soovitatav maksimaalne osalejate arv on 24 õpilast. Kursused toimuvad koolivälisel ajal. Kursustel läbitavad teemad on järgmised:  

  • Sissejuhatus, liiklusreeglid, märguanded, liikluskorraldusvahendid ja käitumine liikluses;
  • Sõiduki ehitus, hooldus ja nõuded varustusele (praktikum - töötuba); 
  • Liiklusohutus, liikluspsühholoogia, liiklusohutust mõjutavad lisategurid;
  • Sõiduki käsitsemine ja sõit õppeplatsil;
  • Sõit imiteeritud liiklusega platsil;
  • Sõit liikluses;
  • Teooriaeksam;
  • Sõit erioludes;  
  • Sõidueksam platsil;
  • Sõidueksam liikluses ja imiteeritud liiklusega platsil.  

OSALEJAD: 7+


ÕPPETASU: 25 eurot kuus 


TUNNID TOIMUVAD: TEISIPÄEV 16.00-17.30 , NELJAPÄEV 16.00-17.30  , LAUPÄEV 11.00-12.30 


KLASSIRUUM: 0 korrus 

Velo 3.jpg

Velo2.jpg

Viimati muudetud: 02.07.2018