Hooajatööd, väikesed tööampsud ja vabatahtlik töö

Vahel aitab suurema tööpakkumiseni jõudmisel töö vabatahtlikuna, mõni hooajatöö või väike tööamps. Siit leiad valiku portaalidest, kes just sedalaadi tööd pakuvad.3169_Work-based learning in hotel and restaurant services_SA Innove - Ken Oja_4973994.JPG

Alates 1. septembrist 2020 jõustuvad Tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muudatused, mille kohaselt võib töötuna arveloleku ajal isik ajutiselt töötada kuni 8 päeva kalendrikuus, kuid kõige rohkem 12 kalendrikuul 24-kuulise ajavahemiku jooksul. Ajutise töötamise eest makstav tasu ühes kalendrikuus kokku ja iga ühekordse töötamise eest ei tohi ületada 40 protsenti käesoleva kalendriaasta kuu töötasu alammäärast. 2020. aasta töötasu alammäär (584 eurot) arvesse võttes saab makstav tasu olla seega kuni 233,60 eurot.

www.goworkabit.com 

www.shareforceone.ee tööjõu jagamise platvorm viib koostöös Eesti Töötukassaga kokku ettevõtted, kelle töötajad on praegu jõude, nende ettevõtetega, kellel valitseb tööjõupuudus

#seljadkokku on Delfi ja Tallinna linna ühine platvorm abivajajatele, tööotsijatele ja tööpakkujatele

Töötukassa koondatud vabatahtliku töö pakkujad  

Info täieneb jooksvalt

Viimati muudetud: 02.07.2020