Töötukassa karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine on abiks karjääri kujundamisega seotud otsuste langetamisel. Nõustamine hõlmab nii õppimise kui ka töökoha ja kutsevalikuga seotud küsimusi ja teemasid.

Kõigis töötukassa osakondades töötavad  karjäärinõustajad. Karjäärinõustaja abistab ja toetab karjääriplaneerimisel ja -arendamisel, elukutse-, haridustee ja töövalikuga seotud otsuste tegemisel.

Karjäärinõustamine on mõeldud nii registreeritud töötutele ja koondamisteate kätte saanud tööotsijatele kui ka teistele soovijatele sh töötavatele täiskasvanutele. 

Kui soovite karjäärinõustajaga kohtuda, andke sellest teada oma konsultandile või pöörduge töötukassa infolauda.

Allikas: Töötukassa

Töötukassa karjääriteemalised töötoad

Viimati muudetud: 02.07.2020