Tallinna linnale omistatud tunnustused ja autasud

Innovatsioonipealinn Tallinn

Tallinn saavutas koos Tel Aviviga 2017. aasta Euroopa innovatsioonipealinna konkursil Pariisi järel auhinnalise teise koha (Runner-Up Prize). Euroopa ühe uuendusmeelseima riigi pealinnana esitles Tallinn ennast linnana, kus ‘tulevik on täna’. Taotlus tugines kolmel põhisambal:

  • Tallinn kui tõeline e-ühiskond, kus kõik on digitaalselt võimalik;
  • Tallinn kui terve elustiili linn, kus roheline ja tervislik eluviis on inimõigused;
  • Tallinn kui 'teeme ära' linn, kus loovus ja ühised ettevõtmised ühendavad kogukondasid.

Vaata ka taotluses esitatud tutvustavat materjali (ingl k).


 

Ühistranspordi sõbralik linn

Mainekal Transport Ticketing & Passenger Information Global Awards konkursil Londonis 2016 a. sai Tallinn esikoha
parima piletisüsteemi operaatorite kategoorias, millega tunnustati Tallinna ühistranspordi piletimüügisüsteemi laiendust Pargi & Reisi parkimislahendusega sidumisel. Auhinnatseremoonial tunnustati Tallinna ühistranspordis kasutusel olevat piletimüügisüsteemi Pargi & Reisi laiendust, mis annab ōiguse nii tasuta parkimiseks kui ka tasuta ühistranspordi kasutamiseks sõltumata autoomaniku elukohast. Loe lisa...

 use_pt_to_avoid_traffic_congestions_photo_r.jurkatam.jpg

 

Kultuuripealinn

Tallinn valiti 2011. aasta Euroopa kultuuripealinnadeks. Kultuuripealinnaks olemine oli erakordselt suur au, ent samas ka vastutus. Kokku viidi ellu 300 projekti ja üritustele tehti kokku 1,9 miljonit külastust (aasta jooksul).

kultuuripealinn Tallinn - kontsert.PNG

Ärisõbralik linn

Financial Timesi poolt väljaantava ajakirja fDi Magazine edetabelis "Tuleviku Euroopa linnad ja regioonid 2016/17" on Tallinn Euroopa keskmise suurusega linnade seas välisinvesteeringute sihtkohtade esikümnes. Eriti toodi esile meie investeerimiskeskkonna ärisõbralikkus ja majanduspotentsiaal. fDi edetabeleid koostatakse iga kahe aasta tagant. Tallinn on leidnud äramärkimist erinevates kategooriates ka 2012 ja 2014. Linna või regiooni atraktiivsust välisinvesteeringute sihtkohana hinnatakse  majanduspotentsiaali, töökeskkonna, kuluefektiivsuse, taristu ja ärisõbralikkuse kategooriates, mille aluseks on ligi 90 erinevat statistilist näitajat. Tunnustusi jagatati Cannes toimuva rahvusvahelise kinnisvaramessi MIPIM raames. Lisainfo Euroopa ärisõbralike linnade konkursi kohta.

 rotermann0513 (1).jpg

 

IT linn Tallinn

Stabiilselt intelligentne - Tallinn osales aastatel 2007-2010 ning aastal 2013 Intelligent Community Forum (ICF) intelligentse linna konkurssil ja jõudis kõigile aastatel maailma 7 intelligentsema kogukonna hulka. Saadud tunnustus Top7 on teine etapp rohkem kui 400 konkurendi omavahelises jõukatsumises „Intelligent Community of Year“ tiitlile. p7 nimekirja kuulujad on igaüks eeskujuliku majandusarengu näited ning sinna pääsemist peetakse omaette aumärgiks. See on oluline tunnustus Tallinna linnale kui kogukonnale.

GIS Award.jpg

Parim ArcGIS Online veebikaart (2016). Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geoinformaatika ja kartograafia osakond kandideeris omatehtud Tallinna kaardiarhiivi avaliku veebirakendusega http://gis.tallinn.ee/kaardiarhiiv/ parimaks ArcGIS Online veebikaardiks  ja võitis konkursi. Loe lisa ... 

Special Achievement in GIS Award (2014) Maailma juhtiv geoinfosüsteemide tarkvara tootja Environmental Systems Research Institute Inc (ESRI) tunnustas Californias San Diegos toimunud konverentsil eriauhinnaga SAG (Special Achievement in GIS Award)  erinevaid organisatsioone üle maailma, kes on geoinfosüsteemi tarkvara kasutuselevõtuga andnud olulise  panuse nii oma organisatsiooni kui kogukonna arengusse. Käesoleval aastal valiti SAG tunnustuse pälvinud  organisatsioonide hulka ka Tallinna. Loe Tallinna Linnaplaneerimise ametile omistatud rahvusvahelise eriauhinna kohta lähemalt.

Euroopa avaliku sektori auhind e-teenuste arendamise eest (2011). 15. novembril 2011 anti Maastrichtis Tallinna esindajatele üle Euroopa avaliku sektori auhind 2011. aasta saavutuste eest e-teenuste arendamisel. Euroopa Avaliku Sektori Auhinda (Europan Public Sector Award) parimate saavutuste eest uute lahenduste väljatöötamisel antakse Euroopa Avaliku Halduse Instituudi (EIPA) initsiatiivil. Auhind näitab, et Tallinn on e-teenuste arendamisel Euroopas esirinnas.

 

Puhta õhuga pealinn

Maailma Terviseorganisatrooni raportist selgub, et Tallinn on 10 kõige puhtama õhuga peallinnade seas. Paljud rohealad ja pargid, mere lähedus ning vähene autode kasutatavus vanalinnas toob Tallinnale koguarvestuses 7. koha.

Vaata puhtaima õhuga pealinnade järjestust.

tallinna_panoraam (1).jpg

Laitmatu finantsreiting

Tallinna linna krediidireiting on tasemel A positiivse väljavaatega. Tallinna linna krediidireitingut uuendab iga-aastaselt rahvusvaheline reitnguagentuur Fitch Ratings. Reiting kajastab linnaeelarve häid tulemusi ja head rahandus- ja laenualast praktikat. Reitingu aluseks on ka otsese võlakoormuse kahanemist keskmises perspektiivis. Samuti võetakse arvesse linna kohaliku majanduse mitmekülgsust ning seda, et linna majanduslikud näitajad on üle riigi mediaantaseme. Hoolimata sellest, et linna võimalused tegevustulude loomisel on struktuurselt takistatud ja tegevuskulud on kasvamas, prognoosib krediidiagentuur, et Tallinna tegevustulem jääb keskmises perspektiivis 8-9 protsendiga plusspoolele. Samuti toob Fitch välja linna pingutused laiendada maksubaasi ning juhtida paremini nii kulusid kui ka finantstegevust.

Finantspealinn Tallinn.jpg

Fitch prognoosib, et linna investeeringud jäävad lähiaastatel 50-60 miljoni euro piirimaile, peamiselt on tegu infrastruktuuriinvesteeringutega, mille kõrge EL-i osalus teeb nende linnapoolse rahastamise laenu abil lihtsaks. 2018. aastal on linna võlakoormuseks oodata 210 miljonit eurot, võrreldes möödunud aasta 240 miljoni euroga. Möödunud aastal võetud refinantseerimislaenud aitasid paremate laenutingimuste tõttu parandada linna võlakoormust.

Kaudsed riskid on Fitchi hinnangul madalad ja kasvavad tõenäoliselt 67 miljonilt eurolt 2018. aasta lõpuks 80 miljonile eurole, seda seoses linna ettevõtete laenupõhiste investeeringutega.

Fitch võiks linna reitingut tõsta juhul, kui tegevustulem kasvaks 10 protsendini tegevustuludeks ning väheneksid nii otsesed kui kaudsed riskid. Reitingute vähendamiseks peaks linna tegevustulem märkimisväärselt ja Fitchi prognoosidest rohkem langema tasemele, kus ei suudetaks tegevustulemist enam teenindada laenukohustusi.

 

 

Kõik Tallinna tunnustused valdkondade kaupa: 

 

 

 

Viimati muudetud: 02.12.2019