Arengukava

Tallinna Tuule Lasteaia arengukava aastateks 2017 – 2022 on dokument, mis on suunatud organisatsiooni arendustegevusele ja mille koostamise eesmärgiks on lasteaia arengu põhisuundade ja –valdkondade määratlemine, lasteaia kolme aasta tegevuskava koostamine ning arengukava uuendamise korra sätestamine.

Tallinna Tuule Lasteaia arengukava 2017-2022

Tallinna Tuule Lasteaia arengukava tegevuskava 2020-2022

Viimati muudetud: 29.12.2020