Isikuandmete töötlemine

Tallinna Tuule Lasteaed töötleb isikute andmeid lasteaiale põhimäärusega seatud ülesannete täitmiseks.

Isikuandmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse seadusest  ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Lapsevanemaga sõlmitakse leping "Nõusolek isikuandmete töötlemiseks"

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 18.10.2018