Isikuandmete töötlemine

Tallinna Tuule Lasteaed töötleb isikute andmeid lasteaiale põhimäärusega seatud ülesannete täitmiseks.

Isikuandmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse seadusest  ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 24.08.2016