Koosseisunimestik

Vastavalt direktori käskkirjale, on 2017-2018 Tallinna Tuule lasteaias järgmised ametikohad:

Lisa 11.09.2017 käskkirjale nr 1-3/4

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

 

Juhid

 

Direktor

1

Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal

1

Keskastme spetsialistid

 

Majandusjuhataja

1

Õpetaja abi

12

Õpetajad

 

Liikumisõpetaja

1

Muusikaõpetaja

1

Lasteasutuse õpetaja ( puhkus 42 päeva)

21,45

Töölised ja abiteenistujad

 

Kokk

2

 

Kokku:

 

 

40,45

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee  

Viimati muudetud: 04.10.2018