Koosseisunimestik

 Tallinna Tuule lasteaias on 2020-2021 õppeaastal järgmised ametikohad:

Direktor 1

Direktori asetäitja õppekasvatustöö alal 1

Majandusjuhataja 1

Rühmaõpetaja 19,5

Liikumisõpetaja 1

Muusikaõpetaja 1

Eesti keele õpetaja 2

Õpetaja assistent õpetaja ülesannetes 3

Õpetaja-abi 11

 


 

 Lehekülge haldab:


Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee  

Viimati muudetud: 29.12.2020