Koosseisunimestik

 Tallinna Tuule lasteaias on 2019-2010 õppeaastal järgmised ametikohad:

Direktor 1

Direktori asetäitja õppekasvatustöö alal 1

Majandusjuhataja 1

Rühmaõpetaja 19,7

Liikumisõpetaja 1

Muusikaõpetaja 1

Õpetaja assistent õpetaja ülesannetes 2

Õpetaja-abi 11

 


 

 Lehekülge haldab:


Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee  

Viimati muudetud: 01.11.2019