Nimekirjast väljaarvamine

Lasteaia nimekirjast väljaarvamine toimub järgmiselt:

  • Lapse lasteaiast välja arvamise soovi korral esitab lapsevanem õigeaegselt lasteaia direktorile avalduse (rtf) enne lapse lahkumist. Lähtuvalt: Tallinna Linnavalitsuse määrusest 27.detsember 2006a. nr 109"Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".
  • Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg kuupäevaliselt.  Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga.
  • Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
  • Lasteasutuse direktoril on õigus laps lasteasutusest välja arvata, kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast.
  • Esmalt teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning lepib kokku täiendava tähtaja võla tasumiseks.
  • Juhul kui vanem ei ole tasunud võlgnevust peale direktoriga kokku lepitud täiendava tähtaja möödumist, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 24.08.2016