Nimekirjast väljaarvamine

Lasteaia nimekirjast väljaarvamine toimub järgmiselt:

Lapse lasteaiast lahkumise korral esitab lapsevanem enne lapse lahkumist lasteaia direktorile avalduse lähtuvalt Tallinna Linnavalitsuse määrusest 27.detsember 2006a. nr 109"Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

  • Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg kuupäevaliselt.  Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga.
  • Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma kõik vanema osalustasu arved lapse lasteaia nimekirjas oldud aja eest.
  • Lasteasutuse direktoril on õigus laps lasteasutusest välja arvata, kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast.
  • Esmalt teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning lepib kokku täiendava tähtaja võla tasumiseks.
  • Juhul kui vanem ei ole tasunud võlgnevust peale direktoriga kokku lepitud täiendava tähtaja möödumist, arvab direktor lapse lasteasutusest välja ja on sunnitud asja edasi andma kohtuvõimule.

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 16.04.2019