Riiklik järelvalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelvalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelvalve dokumendid). 

Tuleohutusalast järelvalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister). 

 Tuleohutusjärelvalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas. 

 

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 242 järgi on sisehindamine pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad.  

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee

Viimati muudetud: 25.08.2016