Riiklik järelvalve

 Riiklikku järelvalvet  korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond.

Tuleohutusalast järelvalvet teostab lasteasutustes Päästeamet.

Tervisekaitsenõuete täitmist lasteasutustes kontrollib Terviseamet

Ohutut ja igakülgselt nõuetele vastavat toidu pakkumist lasteasutustes kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee

Viimati muudetud: 01.11.2019