Riiklik järelvalve

 Riiklikku järelvalvetTallinna haridusasutustes teostab Harju Maavalitsus (riikliku järelvalve dokumendid). 

Tuleohutusalast järelvalvet teostab lasteasutustes Päästeamet.

Tervisekaitsenõuete täitmist lasteasutustes kontrollib Terviseamet

Ohutut ja igakülgselt nõuetele vastavat toidu pakkumist lasteasutustes kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee

Viimati muudetud: 27.02.2019