Soodustused

Kohatasu ja toidukulu Tallinna lasteaedades näeb  SIIT

1. jaanuarist 2018.a on vanema osa määra suuruseks 61 eurot.

Tallinna Tuule Lasteaia toiduraha päevamaksumus on kinnitatud Hoolekogu poolt 29.01.18.a. sõimerühma lapsele 1.80 eurot ja aiarühma lapsele 2.00 eurot.

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:

  • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (500 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast. 

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Toetuste maksmisega tegelevad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad (vt kontaktid)

 

Lisainfo

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 30.01.2018