Tallinna Tuule Lasteaia hoolekogu

 2019/2020 õppeaastal on Tuule lasteaia hoolekogu koosseis järgmine:

 1. Kairi Vilgats    lapsevanem Tuuleveski rühmast

 2. Annika Berglund    lapsevanem Tuulelohe rühmast

 3. Piret Puur    lapsevanem Tuuleratta rühmast

 4. Triin Savisto    lapsevanem Tuuletrolli rühmast

 5.  Kadri Luhaäär    lapsevanem Tuulepesa rühmast

 6.  Veronika Ratnikova   lapsevanem Tuulelipu rühmast

 7.  Anna Sagadijeva    lapsevanem Tuuleselli rühmast 

 8.  Karmo Kaasik    lapsevanemad Meretuule rühmast       

 9.  Karin Kruusa    lapsevanem Lõunatuule rühmast  

 10.  Annika Berglund    lapsevanem Tuulepalli rühmast       

 11.  Heiki Tohver    lapsevanem Tuulelaeva rühmast

 12.  Eva Elm    õpetajate esindaja

 13.  Eve Annus    LLOV halduskogu esindaja

Hoolekogu tegutseb lähtudes Koolieelse lasteasutuse seadusest
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 17.10.2019