Teenuste hinnad

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") ja toidurahaks. Vanema poolt kaetava osa maksumuseks alates 1. jaanuar 2018 on 61eurotVanema osa määraks on summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.

Toidupäeva maksumus on (kolm toidukorda)

  • sõimerühmas 1,80 eurot
  • aiarühmas 2,00 eurot

Kohatasu ja toidukulu Tallinna lasteaedades näed SIIT

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus nr 9 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine.

 

Paremaks teenindamiseks saab lapsevanem linna esitatavaid arveid maksta ning teavitusi tellida iseteenindusportaalis https://iseteenindus.tallinn.ee/. Keskkonda sisenemiseks on lapsevanemal vaja mobiil ID,  ID kaarti või võib ka siseneda läbi panga. Iga lapsevanem näeb ainult talle esitatud arveid ja saab nende eest samas kohas ka maksta. 

 

Soodustustest Tallinna munitsipaallasteaedades loe SIIT

Avaldused soodustuste taotlemiseks: osaline vabastus lasteaia kohatasust,  toitlustamise soodustus

 

Ruumide rentimine

Soovi korral on võimalik rentida Tallinna Tuule Lasteaia ruume tunnihinna alusel.

Ruumide turuhinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08.juunist 2010 nr 1-2/319. Ruumide rentimiseks sõlmitakse rentniku ja lasteaia vahel tunnihinna alusel sõlmitav

Ruumide  rentimiseks sõlmitakse rentniku ja lasteaia vahel tunnihinna alusel rendileping.

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 18.10.2018