Teenuste hinnad

Kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Lasteaia kohatasu Tallinna linnas on alates 1. jaanuarist 2019 ühe lapse kohta 65,88 eurot kuus.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Toidukulu

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord).

 Lasteaia toiduraha päevamaksumuse kinnitab  lasteaed  hoolekogu ettepaneku alusel. 

Toidu päevamaksumus on Tallinna Tuule Lasteaias sõimelapsel 1,80 eurot  ja aialapsel 2,00 eurot. 

Paremaks teenindamiseks saab lapsevanem linna esitatavaid arveid maksta ning teavitusi tellida iseteenindusportaalis https://iseteenindus.tallinn.ee/. Keskkonda sisenemiseks on lapsevanemal vaja mobiil ID,  ID kaarti või võib ka siseneda läbi panga. Iga lapsevanem näeb ainult talle esitatud arveid ja saab nende eest samas kohas ka maksta. 

 

Soodustustest Tallinna munitsipaallasteaedades loe SIIT

Avaldused soodustuste taotlemiseks: osaline vabastus lasteaia kohatasust 

 

Ruumide rentimine

Soovi korral on võimalik rentida Tallinna Tuule Lasteaia ruume tunnihinna alusel.

Ruumide turuhinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08.juunist 2010 nr 1-2/319. 

Ruumide  rentimiseks sõlmitakse rentniku ja lasteaia vahel tunnihinna alusel rendileping.

Tuule lasteaia saali kasutamine lasteringide ja huvitundide tarbeks tööpäevadel on 6eurot/tund.

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

Viimati muudetud: 07.06.2019