Tervisedendus

Tallinna Tuule Lasteaias pööratakse tähelepanu lapse arengut ja tervist positiivselt mõjutavatele tegevustele, et nende tegevuste kaudu tagada laste vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis. 

Lasteaias viiakse läbi liikumise aktiivsust, tervislikku toitumist ja tervise väärtustamist toetavaid tegevusi. Korraldatakse erinevaid liikumisüritusi (spordipäevad, hüppenööri ja palli meistrivõistlused, võimlemispeod, sportliku mänguasja nädal, loodusõpperadade külastamine jt, tutvu liikumisõpetaja Mari-Ann Järve Spordi ajaveebiga). Viikase läbi tervisliku toidu päevi ja nädalaid (leivanädal, piimanädal, pudrupäev, jt), Toetatakse lapse positiivset psühho-sotsiaalset keskkonda läbi väärtuskasvatuse (animeeritud väärtused).

Lasteaed on liitunud Rahvusvahelise Rohelise Kooli projektiga. Vaata SIIT ja SIIT 

Lasteaias pakutakse lasteaia köögis koha peal tehtud toitu, mis lähtub sotsiaalministri määrusest  "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis"

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Imbi Raasuke
e-post: Imbi.Raasuke@tuule.edu.ee 

 

 

Viimati muudetud: 04.12.2018