Tugiteenused

Laste arenguliste ja hariduslike erivajaduste varajase märkamise ning individuaalse arengu toetamiseks teeb Tallinna Tuule Lasteaed koostööd Tallinna Õppenõustamiskeskuse ja Põhja-Eesti Rajaleidja keskusega.

 

Tallinna Õppenõustamis keskuses on võimalik saada logopeedilist, eripedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist.

Nõustamine on tasuta.

Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses on võimalik saada samuti logopeedilist, eripedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist.

Nõustamine on tasuta.

Viimati muudetud: 01.11.2019