Erivajadusega lapse vastuvõtt tasandusrühma

Tallinna Ülemiste Lasteaias on 3 tasandusrühma, kus võimaldatakse lasteaiateenust erivajadustega lastele.

Tulenevalt rühmatüübist ja nõuetest on laste arv selles rühmas oluliselt väiksem (kuni 12 last nimekirjas).

Erivajadusega lapsele tasandusrühmas koha taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus milles tuleb eraldi märkida, et vanem soovib kohta tasandusrühmas. Lisaks avaldusele tuleb lapsevanemal koha taotlemisel esitada nõustamiskomisjoni otsus.

Täpsemat infot erivajadusega lapsele koha taotlemseks leiate siit.

Viimati muudetud: 13.10.2021