Lasteaia hoolekogu liikmed

Hoolekogu liikmed 2021-2022 õppeaastal

Katerina Pisarkova       lapsevanem

Nadezda Afanasjeva    lapsevanem

Diana Društšits             lapsevanem

Jelizaveta Zenzina       lapsevanem

Jana Šavtšugova         lapsevanem

Polina Novak               õpetajate esindaja

Eve Annus                    linnaosa esindaja

Hoolekogu töö põhimõtted on ära toodud Koolieelse lasteasutuse seaduses, mille järgi hoolekogu:

1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2) annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstabekaks kasutamiseks;

3) teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.

Viimati muudetud: 11.10.2021