Meie lasteaiast

Tallinna Ülemiste Lasteaed asub Lasnamäe linnaosas, aadressil Peterburi tee 18. Lasteasutus tegutseb munitsipaalasutusena alates 1969. aastast.Lasteaed avati 12.04.1969.a. 132. Lastepäevakodu nime all.

Alates 18.novembrist 1999 nimetati Tallinna 132. Lastepäevakodu Tallinna Ülemiste Lasteaiaks. Tallinna Ülemiste Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö kuues vanuserühmas: üks sõime rühm, kolm tasandusrühma,üks noorem rühm, üks vanem rühm.

Tallinna Ülemiste Lasteaed on avatud laste vastuvõtmiseks tööpäevadel 6.30 – 18.30 Hetkel käib lasteaias 76 last, kelle eest hoolitseb 24 liikmeline personal. Lasteaial on õppekava, mis lähtub lasteaia eripärast ja laste vajadustest.

Visioon

Tallinna Ülemiste Lasteaed on lasteasutus, kus lapsevanemate, personali ja hoolekogu tihedas koostöös luuakse lapsele õnnelik lapsepõlv.

Missioon

Tallinna Ülemiste Lasteaias tagatakse lapsele võimalused igakülgseks arenemiseks, mitmesuguste tegevuste ja mängude kaudu integreeritakse lapsi Eesti ühiskonda, arvestatakse laste ja perekonna soove ning laste erivajadusi.

Põhiväärtused
  • Armastus ja hoolivus – sõprussuhted, üksteisest hoolimine, inimlikkus
  • Avatus- kõigile avatud ja innovaatiline organisatsioon
  • Kodu,pere- erinevad põlvkonnad,austus kultuuriloo vastu
  • Tervis tähtsustamine - aktiivne , tervislik eluviis
  • Areng – elukestev õpe, innovaatilisus
Viimati muudetud: 11.10.2021