AvalehtÜmera lasteaedLasteaiast › Dokumendid

Dokumendid


13.12.2013

Tallinna Ümera Lasteaia avalikud dokumendid on dokumentideregistris.

 

4.12.13

Töötasujuhend

Tallinna Ümera Lasteaia töötasujuhend

 

4.12.13

Ettekirjutused

Põhja Päästekeskuse tuleohutuskontrolli Büroo ettekirjutus 08.02 2017 nr 7.2-6.2/240

Tööinspektsioon Põhja Inspektsiooni ettekirjutus 07.03.2013 nr 3.4-1/2414-2

 

4.12.13

Riiklik järelevalve

2009. aasta jaanuaris oli teostatud temaatiline riiklik järelevave, mille proiriteediks oli "Laste koolivalmiduse toetamine"

Tallinna Ümera Lasteaia riikliku järelevalve õend.

 

4.12.13

Uuringud

Uuringuid ei ole läbiviidud

 

4.12.13

Jõustunud kohtulahendid

Kohtulahendid puuduvad

 

9.12.13

Riigihanked

Tallinna Ümera Lasteaias riigihankeid ei ole läbiviidud.

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus.

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris.

 

9.12.13

Hankekord

Tallinna Ümera Lasteaia hankekord

4.12.13

Isikuandmete kaitse

 Tallinna Ümera Lasteaia tegevus on avalik. Meie materjalidega võib tutvuda teabenõude esitamisega. Osa töötulemustest avaldame Internetis. Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid.

Ka Teie eraelulist teavet võib meie asutusse sattuda. Näiteks kui Te meile kirjutate või olete mõne menetluse osapooleks.

Isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Püüame ka oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks.

Kui Teid huvitab, kas ja kuidas Teie isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks saavad, siis lugege vastavaid selgitusi.

Need hõlmavad olukordi, kus Teie:
• saadate meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude,
• esitate meile kaebuse või kui Teie peale kaevatakse,
• olete väärteomenetluse osapooleks,
• külastate meie võrgulehte või osalete küsitlustes,
• soovite oma andmetega tutvuda.

 Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).

 

Kasulikud lingid

Haridus- ja Teadusministeerium

Tallinna Haridusamet

Koolieelse lasteasutuse seadus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Eesti Vabariigi lastekaitse seadus

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule

 

 

Lehekülge haldab:

Olga Malgina, Tallinna Ümera Lasteaia õppealajuhataja

6 35 75 33, ymera.zavuch@gmail.com

 

 

Viimati muudetud: 27.11.2017
Hetkel oluline
Hariduse koduleht
Tervist edendav lasteaed
Roheline kool
Märka ja aita!