Soodustused


Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% jatoitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

Osaline vabastus lasteaia kohatasust

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:

  • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (290 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast. 

 

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.   Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses vastavalt  Tallinna Linnavolikogu 23.06.2006 määrusele nr 9 "Koolieelsete munitsipaalasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" 

Vastavalt  Tallinna Linnavolikogu määrusele nr 27 (10.12.2015)  "Koolieelsete munitsipaalasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" §2 alusel:

Kinnitada koolieelsete munitsipaalasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus

alates 1.jaanuarist 2017  57,34 eurot

 

 

Lehekülge haldab:

Olga Malgina, Tallinna Ümera Lasteaia õppealajuhataja

6 35 75 33, olgamalgina62@gmail.com

Viimati muudetud: 27.11.2017
Hetkel oluline
Hariduse koduleht
Tervist edendav lasteaed
Roheline kool
Märka ja aita!