AvalehtÜmera lasteaedLasteaiast › Kodukord

Tallinna Ümera Lasteaia kodukord


 1. Lasteaed on avatud 6.30-18.30. Hommikuti 6.30 - 7.00 lapsi võtab vastu valverühm, õhtuti 18.00-18.30 lapsed samuti viibivad valverühmas.
 2. Hommikul annab lapsevanem või volitatud isik lapse isiklikult üle oma rühma- või valverühmaõpetajale. Volitatud isikutest on kohustatud lapsevanemad rühmaõpetajale ette teatama.
 3. Õhtul annab rühma- või valverühmaõpetaja isiklikult lapse üle lapsevanemale või volitatud isikule. Last ei anta üle purjus või narkojoobes isikutele ning alaealistele.
 4. Laps ei tohi tulla hommikul lasteaeda ega lahkuda sealt õhtul üksi. Vastasel korral ei kanna õpetaja lapse eest vastutust.
 5. Hommikul peaks lapsevanem varuma piisavalt aega, et laps lahti riietada ja rühma saata ning rääkida õpetajale kodustest sündmustest, mis võivad päeva jooksul mõjutada lapse käitumist (halb uni, terviseprobleemid jne).
 6. Laps tuua rühma hiljemalt hommikusöögiks või siis tegevuste alguseks, et laps saaks osa võtta kogu õppetegevusest.
 7. Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmanähtavad haiguse tunnused (palavik, lööve, silmapõletik jne) või juhtudel, kui lapsele tuleb anda ravimeid või tal pole lubatud õue minna.
 8. Teatage lapse haigestumisest või muudest puudumiste põhjustest (juhatajale, administratsioonile või rühmaõpetajale).
 9. Teavitage rühmaõpetajat  lapse terviseprobleemidest (allergia, astma, ettekirjutused arstilt).
 10. Kui laps haigestub lasteaias, teatab rühmaõpetaja sellest koheselt ka lapsevanematele.
 11. Lapsevanemate kontaktandmete muutumisest teatage koheselt rühmaõpetajale.
 12. Lapsele on rühmas vajalikud:
 • vahetusjalatsid, mille vahetamisega ta saab iseseisvalt hakkama (pole lubatud pehmetallalised, kannata sussid), vihmaperioodidel kummikud;
 • pabertaskurätid;
 • kamm;
 • vahetuspesu;
 • spordiriided (eraldi markeeritud kotis);
 • tagavarariided;
 • ilmale sobilik, lihtsate kinnitustega õueriietus (mille võib päeva jooksul mängides ka mustaks teha);
 • peakate (ka suvel).

13. Rühmaõpetaja ei vastuta mänguasjade (k.a. kelgud, jalgrattad ja tõukerattad) ja ehete kadumise või katkimineku eest.
14. Lapse riietus on alati puhas, korrastatud, mugav.
15. Lapse riietus vastab ilmastikule.
16. Lapse riietusesemed ja jalatsid on soovitatav markeerida.
17. Pidulike ürituste korral panna lapsele selga vastav riietus.
18. Hea koostöö lapsevanemate ja lasteaia vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunne tagamisele lasteaias. Kooskõlastatud nõuded lastele kogus ja lasteaias ning soodne kasvukeskkond tagavad lapse igakülgse arengu.
19.Nõu või abi saamiseks võib lapsevanem pöörduda julgesti rühmaõpetajate või juhtkonna poole. Pakume omapoolset aktiivset koostööd.
20.Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lasteaiamaksu. Jooksva kuu maksukviitungi saab lapsevanem e-mailile.
21.Informatsiooni lasteaiamaksu suuruse ja kohatasu kasutamise kohta annab direktor.
22.Kooliminejale ja lahkuvate laste lapsevanemad kirjutavad direktorile avalduse, kus on ära märgitud lasteaias käimise viimane päev, lahkumise põhjus ja tasutakse lasteaiamaks käidud päevade eest.

Käesolev kord on läbivaadatud ja muudetud Tallinna Ümera Lasteaia pedagoogilise nõukogu 03.09.2015 protokoll nr 2-8/1 otsusega nr 2.

Kooskõlastatud Tallinna Ümera Lasteaia hoolekoguga 19.08.2015 protokoll nr 1-5.1/4.

Kinnitatud Tallinna Ümera Lasteaia direktori käskkirjaga 05. jaanuar 2016 nr 1-4/113

 

Lehekülge haldab:

Olga Malgina, Tallinna Ümera Lasteaia õppealajuhataja

6 35 75 33, ymera.zavuch@gmail.com

 

Viimati muudetud: 06.03.2018
Hetkel oluline
Hariduse koduleht
Tervist edendav lasteaed
Roheline kool
Märka ja aita!