Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus:

Lapsevanemad kirjutavad alla Nõusolek isikuandmete töötlemiseks ja avalikustamiseks, mis kehtib kuni laps käib lasteaias.

Isikuandmete töötlemise eesmärk:

 • Laste kooliks ettevalmistamine
 • Kvalifitseeritud alushariduse tagamine
 • Laste kõneuuringud
 • Personali värbamine

Isikuandmete koosseis:

 • Andmed laste kohta - lapse eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kodune aadress, tervisetõend
 • Andmed lapsevanemate kohta - lapsevanema eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed
 • Andmed töötajate kohta - töötaja eesnimi, perekonnanimi, isikukood, tervisekontrolli tõend

Isikute kategooriad, kelle andmeid töödeldakse:

 • Lapsed
 • Lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad
 • Personal

 Isikuandmete allikad:

 • Lapsevanema avaldus
 • Perearsti poolt väljastatud tervisetõend
 • Personali avaldused
 • Personali tervisekontrollitõendid
 • Tallinna Haridusameti andmekogu
 • Haridust tõendavad dokumendid

 Isikud või isikute kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud:

 • Tallinna Haridusamet
 • Eesti Hariduse Infosüsteem – EHIS
 • Tervishoiuteenuse osutajad (perearst, eriarst)
 • Pedagoogid
 • Lasteaia hoolekogu
 • Nõustamiskomisjon
 • Uurimisorganid
 • Kohus
 • KOV sotsiaalhoolekande- ja lastekaitseosakond

 

 

 

     

Viimati muudetud: 23.10.2018