Lasteaiatasu

Lasteaia  arve  koosneb järgmistest osadest:

Toitlustustasu

Sõimerühmas 1,9 EUROT  päev, aiarühmades 2,15 EUROT  päev. 
• Toiduraha suuruse otsustab lasteaia hoolekogu.
• Peredel, kelle kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95,87 EUROT, on võimalik  taotleda soodustust toiduraha maksmisel. Avaldus esitatakse direktorile kaks korda õppeaastas - septembri ja jaanuari 10. kuupäevaks.

Osalustasu

• Lasteaia kohatasu on alates 1. jaanuarist 2020 ühe lapse kohta 71,25 eurot kuus.

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. 
• Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Arvest veel...

• Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest 
• Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt. 
• Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks
• Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!  
• Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu. 
  Vastavad juhised (sh. erinev viitenumber!) on toodud arve allosas
• Küsimuste korral pöörduge direktori või arve koostaja poole

 

Viimati muudetud: 08.01.2020