Projektid 2017-2018

Nimetus

Aeg

Koht

Vastutaja või organisaator

Osalejad

Lastekaitse   liidu projekt “Kiusamisest vaba lasteaed“

2017-2018

Tallinna Unistuse Lasteaed

MTÜ Lastekaitse Liit

6  rühm

Persona Dolls

2017-2018

Tallinna Unistuse Lasteaed

Suitsupaasupesa   lasteaed

3,5 rühmad

Kesklinna   tervisepäev

september

Tornide väljak.

Kesklinna valitsus

5 rühm

Mini - SOS (Sina Oskad Seda)

september

A. Le Coq Arena

Kesklinna valitsus, Põhja   prefektuur, Eesti Punase Risti Tallinna Selts

6 rühm

ProjektHea õpetaja   kuu

oktoober

Tallinna Unistuse Lasteaed

Tallinna Unistuse lasteaia õppealajuhataja

Õpetajad, abiõpetajad ja juhtkond

Projekt   “Nublu aitab”

oktoober

Tallinna Unistuse Lasteaed

Häirekeskus

Lasteaia lapsed, õpetajad

Projekt   “TULEST TARGEM”

oktoober

Tallinna Unistuse Lasteaed

Päästekeskus

5-6 rühmad

Üleeuroopalisel jäätmetekke vähendamise nädalal

november

Tallinna Unistuse Lasteaed

Tallinna Unistuse lasteaia õppealajuhataja

Lasteaia lapsed, õpetajad

Projekt ”Märka ja aita”

November-detsember

Tallinna Unistuse Lasteaed

Tallinna Haridusamet,

Tallinna Unistuse lasteaia õppealajuhataja

Unistuse lasteaia töötajad, lapsed ja vanemad

“Euroopa   112 päev”

veebruar

Tallinna Unistuse Lasteaed

Häirekeskus

Unistuse lasteaia töötajad ja lapsed

„Südamenädal“

aprill

Tallinna Unistuse Lasteaed

Tallinna Unistuse lasteaia õppealajuhataja

Unistuse lasteaia töötajad, lapsed ja vanemad

Spordipäev Kesklinna Karikas

mai

Tornide väljak.

Kesklinna valitsus

6 rühm

Küünlajaht     2016-2017

November-jaanuar

Tallinna       Unistuse Lasteaed

Kuusakoski

4-6 rühmad

Vanapaberi kogumiskampaania

Aprill - mai

Unistuse Lasteaed

Ragn and Sells,

õppealajuhataja

Töötajad ja vanemad

„Teeme ära“

mai

Unistuse Lasteaed

Tallinna Unistuse lasteaia majandusjuhataja

Lapsed, töötajad ja vanemad

Kooliprogramm „“Peatäide hoiatus“

2017-2018

Unistuse Lasteaed

Omega Pharma Baltics

Lapsed, töötajad ja vanemad

 

 Viimati muudetud: 14.09.2017