Projektid 2018-2019

Nimetus

Aeg

Koht

Vastutaja või organisaator

Osalejad

Lastekaitse   liidu projekt “Kiusamisest vaba lasteaed“

2018-2019

Tallinna Unistuse Lasteaed

MTÜ Lastekaitse Liit

2,6  rühmad

Keelekümblus

2018-2019

Tallinna Unistuse Lasteaed

SA INNOVE

5 rühm

Projekt "Hambad   puhtaks"

Oktoober- aprill

 

 

Tallinna Unistuse Lasteaed

Suukool, Eesti haigekassa

4-5 rühmad

Persona Dolls

2018-2019

Tallinna Unistuse Lasteaed

Suitsupaasupesa   lasteaed

4,5 rühmad

Mini - SOS (Sina Oskad Seda)

september

A. Le Coq Arena

Kesklinna valitsus, Põhja   prefektuur, Eesti Punase Risti Tallinna Selts

6 rühm

Kesklinna   tervisepäev

september

Tornide väljak.

Kesklinna valitsus

5 rühm

ProjektHea õpetaja   kuu

oktoober

Tallinna Unistuse Lasteaed

Tallinna Unistuse lasteaia õppealajuhataja

Õpetajad, abiõpetajad ja juhtkond

Projekt   “TULEST TARGEM”

september

Tallinna Unistuse Lasteaed

Päästekeskus

5-6 rühmad

Üleeuroopalisel jäätmetekke vähendamise nädalal

november

Tallinna Unistuse Lasteaed

Tallinna Unistuse lasteaia õppealajuhataja

Lasteaia lapsed, õpetajad

Projekt ”Märka ja aita”

November-detsember

Tallinna Unistuse Lasteaed

Tallinna Haridusamet,

Tallinna Unistuse lasteaia õppealajuhataja

Unistuse lasteaia töötajad, lapsed ja vanemad

“Euroopa   112 päev”

veebruar

Tallinna Unistuse Lasteaed

Häirekeskus

Unistuse lasteaia töötajad ja lapsed

„Südamenädal“

aprill

Tallinna Unistuse Lasteaed

Tallinna Unistuse lasteaia õppealajuhataja

Unistuse lasteaia töötajad, lapsed ja vanemad

Spordipäev Kesklinna Karikas

mai

Tornide väljak.

Kesklinna valitsus

6 rühm

Küünlajaht     2018-2019

November-jaanuar

Tallinna       Unistuse Lasteaed

Kuusakoski

4-6 rühmad

Vanapaberi kogumiskampaania

Aprill - mai

Unistuse Lasteaed

Ragn and Sells,

õppealajuhataja

Töötajad ja vanemad

„Teeme ära“

mai

Unistuse Lasteaed

Tallinna Unistuse lasteaia majandusjuhataja

Lapsed, töötajad ja vanemad

 

 Viimati muudetud: 03.10.2018