Õppeaasta eesmärgid 2015-2016

1. Panustada laste füüsilise tervise säilimisse ja tugevdamisse.

2. Väärtustada  oma ja teiste rahvuste kultuuritraditsioone.

3. Kujundada  lastes  keskkonnahoidlik mõtteviis.

Viimati muudetud: 03.03.2016