TALLINNA UNISTUSE LASTEAIA KESKKONNA PÕHIMÕTTED

TALLINNA UNISTUSE LASTEAIA KESKKONNA PÕHIMÕTTED

Roheline kool.png

  • Tunneme kodulähedast loodust ja viibime palju looduses
  • Võtame omaks keskkonnasõbraliku ja säästva eluviisi
  • Õppekavas on ainekava „Õues õppe” ja vastav metoodiline materjal
  • Õppekavas on ainekava „Mina ja tervis” ja vastav metoodiline materjal

Kasutame ressursse säästlikult

  • Kogume ohtlikke jäätmeid ( patareid) ja osaleme „Küünlajahist“
  • Aktiivne osalemine keskkonnahariduslikes kampaaniates ja –projektides
  • Organiseerime keskkonnaalaseid üritusi
  • „Kiusamisest vaba lasteaed“  ja „Persona Dolls“ põhimõtete rakendumine
Viimati muudetud: 16.04.2020