VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED

MISSIOON:

Pakkuda lastele head ettevalmistust kooliks ja eluks, igakülgselt arendavas õpikeskkonnas.

VISIOON:

Usaldusväärne, kvalifitseeritud ja motiveeritud personal

Naerusuised lapsed ja hea ettevalmistus kooliks

Innustav õpi- ja töökeskkond

Suurepärane meeskond ja koostöö

Toimivad traditsioonid kunstilise ja esteetilise kasvatuse kaudu

Avatus ja omanäolisus.

PÕHIVÄÄRTUSED:

Avatus

Usaldusväärsus

Mängulisus

Koostöö

Viimati muudetud: 10.03.2016