02.10.2009

Tallinn tunnustas aasta õpetajad 2009

Tallinna Haridusamet koostöös Tallinna Haridustöötajate Ametiühinguga tunnustas üleriigilise aasta õpetaja konkursi raames pealinna silmapaistvamaid pedagooge, koostöös Alushariduse Juhtide Ühenduse ja Koolijuhtide Ühendusega aga omistati juba teist aastat järjest Tallinna õpetajatele tunnustused Innovaatiline õpetaja, eÕpetaja ja Noor õpetaja.

Pealinna parimaid õpetajaid autasustati Tallinna Haridusameti aukirja ja nimelise medaliga „Tallinn tänab" pidulikul vastuvõtul Raekojas 1. oktoobril kell 15.00.

Aasta õpetaja aunimetuse otsustas komisjon omistada 20 õpetajale, kellest kuue kandidatuur esitatakse haridusameti poolt ka üleriigilisele konkursile.

Tallinna aasta õpetajateks 2009 valiti järgmised teenekad pedagoogid: Kersti Uudelt (Jakob Westholmi Gümnaasium), Anneli Kesksaar (Liivalaia Gümnaasium), Hannele Asveit (Pirita Majandusgümnaasium), Sanne Haab (Tallinna 21. Kool), Maia Kalmus (Tallinna 26. Lasteaed), Zinaida Merenkova (Tallinna Arbu Lasteaed), Tiit Kobrusepp (Tallinna Arte Gümnaasium), Margarita Eero (Tallinna Kuristiku Gümnaasium), Eve Ader (Tallinna Laagna Gümnaasium), Vaike Veemees (Tallinna Lasteaed Kiikhobu), Urve Pihelgas (Tallinna Lasteaed Pääsusilm), Anne Mäses (Tallinna Nõmme Noortemaja), Eneli Valge (Tallinna Padriku Lasteaed), Anne Küüsmaa (Tallinna Prantsuse Lütseum), Eveli Kaiv (Tallinna Rõõmupesa Lasteaed), Karin Hunger (Tallinna Saksa Gümnaasium), Küllike Kaplinski (Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium), Pelageja Ozerova (Tallinna Õismäe Vene Lütseum), Sirje Hellerma (Tallinna Ühisgümnaasium) ja Irja Tuus (Vanalinna Hariduskolleegium).

Üleriigilisele konkursile esitati neist kuus kandidaati, kelle töö ja isiklik eeskuju on komisjoni hinnangul kõige enam aidanud kaasa noorte kujunemisele.

Need õpetajad on:

Ave Loigu - Ristiku Põhikooli loodusainete õpetaja, kes muuhulgas on loonud „Õuepuu" traditsiooni, osaleb paljudes rahvusvahelistes projektides, on koostanud töölehed ja õppematerjalid HTM projekti „Hariduslike Erivajadustega õpilaste õppevara koostajate koolitus" raames, on Bioloogia Geograafia Õpetajate Liidu eestseisuse liige, Tallinna Looduskaitse Seltsi volikogu liige jne.

Olga Ivanova - Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kes on aidanud teistel aineõpetajatel koostada eestikeelseid õppematerjale ning loonud neid Miksikese õpikeskkonnas kasutamiseks; saanud Tallinna Haridusameti tunnustuse „Parim eesti keele õpetaja vene õppekeelega haridusasutuses 2006", HTMi tänukirja eesti keelse aineõppe arendamise eest ja üleriigilise õppeprogrammide konkursi tunnustuse; tema õpilastel on väga head tulemused riigieksameil jpm.

Mare Paist - Tallinna Saksa Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja, kes on oma kooli traditsioonide kujundaja ja osaleb kooli arendustegevuses, on üleriigilise ainenõukogu liige, osaleb riikliku õppekava töörühmas; on õppematerjalide kaasautor sarjas „Abiks õpetajale"; on aidanud korraldada ülelinnalisi üritusi, oli laulu- ja tantsupeo võimlemisrühmade üldjuhi assistent ja on koostanud masskavu („Mesimumm", „Suve sillerdus"); on osalenud oma õpilastega kaheteistkümnel võimlemispeol, tema õpilastel on väga head tulemused Tallinna Koolinoorte Sportmängudel jne.

Sirje Jõeleht - Tallinna Liivaku Lasteaia muusikaõpetaja, loov ja väljendusrikas pedagoog, kes on juba kolmel korral toimunud Mustamäe lasteaedade laulupeokese idee autor; rahvatraditsioonide aktiivne propageerija, tegev rahvakunstiseltsis Leigarid tantsijana ja laste tantsurühma juhendajana; juhendab praktikante ja on mentoriks uutele õpetajatele; on aktiivne ainesektsioonis jpm.

Ene Saar - Tallinna Reaalkooli majandusgeograafia ja geograafia õpetaja, direktori asetäitja õppealal, kes on oma koolis õppekava arenduse ning uute õppevormide-, meetodite ja õpikeskkondade rakendamise eestvedaja, elektroonilise tunniplaani juurutaja, sisehindamissüsteemi arendaja, majandusõppesuuna ülesehitaja; tema õpilased on saavutanud tipptulemusi geograafia rahvusvahelistel olümpiaadidel ning majandusolümpiaadidel; Moodle keskkonnas kõiki kursuseid hõlmav elektrooniliste kursuste süsteemi looja; geograafia- ja majandusõpikute ja töövihikute kaasautor; Tiigrihüppe SA nõukogu, Geograafiaõpetajate Ühingu juhatuse ja Majandusõpetajate Seltsi liige; riigieksamite ülesannete koostaja jne, jne.

Aleksander Kaidja - Mustamäe Laste Loomingu Maja laste- ja noortekoori „Hellas" peadirigent. Kooris laulavad erinevastest rahvustest noored, on esinetud väga paljudes kohtades nii Eestis kui ka välismaal ja osalenud laulupidudel; korraldab hääleseade ja kõnetehnika laagreid, omaloomingu laulude konkursse, laululaagreid, kontsert-konkursse; avaldab artikleid ja koostab õppematerjale; teeb koostööd saatkondadega (nt Türgi, Indoneesia, Argentiina rahva laulud, tavad ja kultuur); tema juhendatavad lapsed on esinenud raadios jpm.

Noore õpetaja auhinnale said kandideerida õpetajad, kes on töötanud oma koolis või lasteaias 2-5 aastat. Parim noor õpetaja on avatud ja inspireeriv, loov ja originaalne. Ta võtab vastutuse oma igapäevatöös, kohaneb muutustega ning väärtustab õppimist ja enesearendamist. Tal on head koostööoskused ning ta jagab oma kogemusi kolleegidega ja õpib neilt ka ise. Kõige olulisem on aga see, et õpetaja oleks laste ja õpilaste poolt armastatud ning lapsevanemate silmis usaldusväärne.

Noor õpetaja 2009 tunnustuse pälvisid Ergo Aas (Pirita Majandusgümnaasium), Aleksandra Dubjagina (Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium), Heili Heinaste (Tallinna Lasteaed Kiikhobu), Tatiana Ivanova (Tallinna Kivimurru Lasteaed), Anneli Laursoo (Tallinna Lasteaed Pallipõnn), Maiki Liivas (Tallinna Lasteaed Sipsik), Radda Peterson (Tallinna Pae Gümnaasium), Andra Puusepp (Nõmme Põhikool), Kaie Saar (Tallinna Reaalkool) ja Aino Timmer (Tallinna Kadaka Lasteaed).

Konkursi eÕpetaja eesmärgiks on tunnustada pedagooge, kelle igapäevatöö aluseks on eesmärgipäraselt kavandatud ja rakendatud, õpilastele suunatud e-tegevused. Ta valmistab ise elektroonilisi õppematerjale ning kasutab neid õppetöö läbiviimisel, loob virtuaalseid õpi- või suhtlemiskeskkondi ning kaasab nendesse õpilasi, innustab ja abistab kolleege IKT vahendite ja keskkondade kasutamisel.

Laureaate oli sellel konkursil kolm: Piret Joalaid (Ristiku Põhikool), Rando Kuustik (Jakob Westholmi Gümnaasium) ja Irina Zikina (Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium).

Innovaatilise õpetaja tiitli pälvib uudsetele ideedele avatud, loov ja ettevõtlik pedagoog, kes on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest lähtuvalt uudse idee või õppemeetodi edukalt ka kasutusele võtnud. Ta lähtub õppe- ja kasvatusprotsessis õpilaste individuaalsusest, võimetest ja vajadustest, toetab nende koostöö-, analüüsi- ja mõtlemisoskuse kujunemist ning loovust.

Innovaatiline õpetaja 2009 tiitel omistati Koidu Ilmjärvele (Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium), Anneli Kasele (Tallinna Lasteaed Nõmmekannike) ja Kaja Komissarovile (Rocca al Mare Kool).

Kokku esitati 85 kandidaati kõigile õpetajatele mõeldud konkurssidele. Kandidaate võisid esitada õpilased, lapsevanemad, pedagoogid, pedagoogide ühendused ja kollektiivid, kohalikud omavalitsused ja omavalitsuste liidud, haridusasutuse juhtkonnad, aga ka üksikisikud ja muud organisatsioonid.


Lisainfo:

Viivi Lokk
Üldhariduse osakonna juhataja
Tel 6404549
viivi.lokk@tallinnlv.ee