31.03.2011

Toom: pealinna lasteaedadele on raha tagatud ka Tallinna TV tegevuse kõrvalt

Tallinna abilinnapea Yana Toom kohtus täna kodanikuliikumise „Raha lastele“ algatusgrupi liikmetega, et arutada sotsiaalvõrgustikus Facebook lehel „Maha Tallinna TV – raha lasteaedadele“ laekunud küsimusi, probleeme ning pealinna lasteaedades tegelikult valitsevat olukorda.

Algatusgrupi liikmed Katrin Väljataga ja Tarmo Treimanni sõnul on Facebookis algatatud kampaania kodanike algatus, mis ei kanna poliitilist eesmärki. „Ka vabatahtlike algatatud kampaania eesmärgist ei maksa otsida negatiivset, vaid positiivset eesmärki,“ selgitas Väljataga.

Treimanni sõnul on eelmainitud Facebooki lehele laekunud palju lastevanemate arvamusi ja näiteid, kus lapsevanemad kirjeldavad ka oma vahetuid kogemusi pealinna lasteaedades toimuvast olukorrast.„Nii selgub, et on lasteaedu, kus on talvel näiteks rühmas temperatuur olnud 13 kraadi, sageli on lapsevanemad pidanud remontima rühmaruumi, parandama linu jne.,“ märkis Treimann. „Me usaldame teid ja teie teadmisi selles osas, kuidas oma valdkonna piires linnaraha täpselt jagada. Ent samas me ka näeme, kuidas ja mis olukorras on lasteaiad ning näeme linnaeelarves vahendit, mida kasutada lasteaedade olukorra parendamiseks.“

Tallinna abilinnapea Yana Toom rõhutas, et pealinna lasteaedade ja SA Tallinna TV tegevuse ning nende eelarvete vahel ei saa mingit seost luua – Tallinna TV käivitamise-tegevuse ning pealinna lasteaedades olev olukord ei ole kuidagi üksteisega seoses. „Nii võiks vägivaldselt paralleele tuua paljude valdkondade või eelarveridadega, ent me kõik teame, et ei ole niisama lihtne võtta lihtsalt ühelt raha ära ja anda teisele,“ tõdes Toom. „Teatavasti Tallinna linn ei ole vähendanud viimastel aastatel lasteaedadele mõeldud summasid. Samas me aga teame, et riik on vähendanud samal ajal märkimisväärselt kohalike omavalitsuste tulubaasi ning 2009. aasta kevadel jäi Tallinna linnal saamata ka riigi lubatud ligi 50 miljonit krooni lasteaedadele õpikeskkonna parandamiseks ja lasteaiaõpetajate palgatõusuks – eelmainitud summa leidis toona linn oma eelarvevahenditest.“

Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula andis kohalviibijatele põgusa ülevaate Tallinna lasteaedade rahastamisest viimastel aastatel ning meenutas, et Tallinna linn ei ole ka vaatamata majanduslikult keerulistele aegadele vähendanud õpetajate palkasid. „Tallinn maksab näiteks oma õpetajatele erinevalt Tartust vabariigis kehtivate alampalgamääradega võrreldes 4% kõrgemat töötasu juba alates 2009. aastast ning erinevalt enamikust teistest omavalitsustest on pealinnas nii kooli- kui ka lasteaiaõpetajate palgamäärad võrdsed. Niisamuti ei ole Tallinna linn tõstnud lasteaia kohatasu maksumust, mis on seniajani pealinnas 8% miinimumpalgast. Samas me oleks võinud käituda sarnaselt nii mõnegi pealinna naabervallale, kes majanduslikult raskel ajal tõstis seda ligi 20%-le – kindlasti oleksid sellise muudatusega saanud lasteaiad täiendavat lisaraha, ent kas oleks see olnud kõige mõistlikum majanduslikult raskel ajal? Arvatavasti ei oleks siis lasteaiad saanud arvestada õigeaegselt lapsevanemate arvete maksmisega ning lasteaia eelarvesse tekkinuks ikkagi puudujäägid. Raskustesse sattunud lapsevanematest ei maksaks antud juhul rääkidagi,“ rääkis Pajula. „Samas tuleb ka möönda, et olukorrad lasteaedades on väga erinevad ning suuresti tuleneb see lasteaedades tehtud otsustest ning nende suutlikkusest või oskusest ka majanduslikult keerulistel aegadel oma ressurssi otstarbekalt ja efektiivselt kasutada.“

Katrin Väljataga esitas selle peale küsimuse, kes ja kuidas määrab lasteaedade juhatajad ametisse ning kes hindab nende ametialast kompetentsi. "Kui on näha, et inimene oma tööga toime ei tule, siis tuleks ta ilmselt välja vahetada," sõnas Väljataga.

Treimanni sõnul ei ole nad Tallinna TV kui sellise vastu, aga nad on selle vastu, et ligi kaks miljonit eurot eraldatakse Tallinna TV-le, samas kui lasteaedade olukorrad on sellised nagu nad on.

Abilinnapea Yana Toom rõhutas lõpetuseks, et Tallinna TV-le lisaeelarvega eraldatud summa tõttu ei vähene kindlasti lasteaedade eelarved.

Ühtlasi andsid eestkõnelejad abilinnapeale üle liikumise „Raha lastele“ ettepanekud Tallinna linnavalitsusele seoses Tallinna linna 2011. aasta eelarvega. Selles tehakse linnavalitsusele ettepanek esitada linnavolikogule hiljemalt ühe kuu jooksul määruse eelnõu, millega muudetakse Tallinna linna 2011. aasta eelarvet selliselt, et SA Tallinna Televisioon eraldatud toetus summas 1 917 350 eurot suunatakse täies ulatuses linnale kuuluvate koolieelsete lasteasutuse remondiks ja soetuseks. Niisamuti esitada linnavolikogule otsuse eelnõu, millega lõpetatakse SA Tallinna Televisioon tegevus hiljemalt 1. jaanuarist 2012. Niisamati kõik kulud ja kohustused, mis on juba tekkinud või tekivad seoses eelnimetatud ettepanekutega kaetakse Tallinna Linnakantselei eelarves avalikeks suheteks ettenähtud vahendite arvelt.

Uudise rubriigid: