06.02.2012

Ettevõtlusamet ootab ettevõtlustoetuste taotlusi

Tallinna Ettevõtlusamet võtab vastu taotlusi erinevate toetusmeetmete - praktikajuhendaja, uute töökohtade ja sotsiaalsete töökohtade loomise ja messitoetuse taotlemiseks.

Taotlemise korrad ning taotlusvormid on kättesaadavad Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis ja Tallinna kodulehel www.ettevotja.tallinn.ee Praktikajuhendaja toetuse taotluste esitamise tähtajad on 2. märts, 27. aprill, 8. juuni ning 12. oktoober. Uute töökohtade loomise ja sotsiaalsete töökohtade loomise toetuse ning messitoetuse taotluste vastuvõtt toimub regulaarselt. Taotlused tuleb esitada vastavalt kordadele ettevõtja infopunkti või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile ettevotlus@tallinnlv.ee

1. jaanuarist k.a. jõustus uute töökohtade loomise toetuse uus kord, mis tõi kaasa mitmed muudatused nii nõuetele vastavale taotlejale, taotlusele esitatavatele tingimustele kui ka abikõlblikele kulude loetelule. Täpsemat infot leiab http://www.tallinn.ee/est/ettevotjale/Uute-tookohtade-loomise-toetus-2

Sotsiaalsete töökohtade loomise toetust antakse eesmärgiga stimuleerida Tallinnas elavatele töötutele sotsiaalsete töökohtade loomist ja arendada sotsiaalset tööhõivet seoses majandussurutisega. Toetuse andmise tulemusena loovad ettevõtjad sotsiaalseid töökohti töötutele, et ennetada pikaajalist tööpuudust ja parandada hõivet. Praktikajuhendaja toetuse eesmärk on stimuleerida ülikoolide, rakenduskõrgkoolide, kutseõppeasutuste ja ettevõtete koostööd õppepraktikate kvaliteetseks korraldamiseks ja motiveerida ettevõtteid kasutama kogenud töötajaid õppurite juhendamisel. Messitoetust annab ettevõtlusamet aga eesmärgil toetada Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning füüsilisest isikust ettevõtjate osalemist Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele, müügi edendamisele ning selle kaudu toetada ja arendada väikeettevõtluse arengut pealinnas.