27.03.2012

Ettevõtlusamet toetas ESTA (Eesti Spetsiaaltööriistatootjate Assotsiatsiooni) väliskoolitust

MTÜ Eesti Spetsiaaltööriistatootjatete Assotsiatsioon korraldas palletiseerimise alase koolituse.

Selgituseks, mida tähendab palletiseerimine: pallett kujutab endast plaati, mille külge kinnitatakse töötlemisse minev toorik ning selle plaadi alumisel küljel on täppiskinnituseks elemendid, mis seavad palleti täpselt töölauale. See pallett saab liikuda ühest tööpingist teise, kusjuures töödeldav detail on püsivalt kinnitatud, seetõttu ei kulutata aega tooriku ülesseadmiseks. Palletiseerimine võimaldab automatiseerida tootmist ja tõsta töötlemistäpsust metalltoodete mehaanilisel töötlemisel. Eriti efektiivseks rakenduseks on see tööriistade, stantside ja survevaluvormide  valmistamisel.

Suurepärane kogemus sellel alal on Riia ettevõttel Scantooling. Scantooling oli lahkesti nõus korraldama ESTA-le koolitust antud valdkonnas, kaasates välisspetsialiste.
15. veebruaril toimus Riias seminar, kus spetsialist Saksamaa ettevõttest Zimmer & Kreim tutvustas kaasaegset tootmismoodulit. Selles tootmismoodulis on laialdaselt kasutatud palletiseerimist. Lisaks õppematerjalidele nägime ka juba töötavat moodulit, mille oli omandanud Scantool. Sellesse moodulisse on integreeritud töödeldava detaili ülesseadmine väljaspool tööpinki, detailide ja instrumentide ladu, kontrollmõõtmiste teostamine ja detailide töötlemine.
Seminari teises pooles rääkisid Scantooli spetsialistid tootmise juhtimissüsteemi JobDispo kasutamise kogemustest.

Seminarist osavõtnud ESTA liikmesettevõtete töötajad pöördusid koju teadmisega, et meie Läti kolleegid  on investeerinud targalt ja tulevikku suunatult. 

Andres Pählapuu
Silbet Metall