11.04.2012

Savisaar kohtus Läänemere äärsete suurlinnade juhtidega

Tallinna linnapea Edgar Savisaar osales kolmapäeval Helsingis toimunud Läänemere metropolide koostöövõrgustiku BaltMet linnapeade kohtumisel.

Savisaar tõdes, et on osalejatest vist ainuke linnapea, kes kümme aastat tagasi ka Kopenhaagenis BaltMet’i asutamisel osales.

„Muuhulgas leppisime siis kokku seista ühiselt meie regiooni tasakaalustatud sotsiaalse arengu eest,“ meenutas Tallinna linnapea. „Mul on heameel, et BaltMet aitab aktiivselt kaasa nn ajude liikuvusele, ent samas talentide hoidmisele Läänemere piirkonnas.“

Samas tõdes Savisaar, et tööjõu liikumine piirkonnas on tasakaalust väljas. „Kolm Balti riiki on kaotanud viimase kümnendiga kokku sadu tuhandeid inimesi,“ nentis Savisaar. „Suure osa neist moodustavad koolitatud noored, kes lahkuvad Läänemere piirkonna teistesse riikidesse.“

Savisaare sõnul seab parimas tööeas inimestest tühjenemine ohtu mitte üksnes kolme Balti riigi vaid kogu Läänemere piirkonna jätkusuutliku arengu, piirkonna siseturg tõmbub kokku ning kahanevad Läänemere regiooni võimalused globaalses konkurentsis.

„Põhjamaade poolt oleks väga lühinägelik sellest probleemist mööda vaadata, kuigi täna ja lühiajaliselt võib ju tunduda, et just Balti riikide tööjõud on parim ravim heaoluühiskonna vananemisele ja madalale iibele.“

Savisaar meenutas, et BaltMet’i asutamisel kümme aastat tagasi seati suureks missiooniks ka piirkonna metropolide vaheliste transpordiühenduste arendamine, ent selles vallas pole asjad kuigivõrd edenenud.

„On küll avatud kiirrongiühendus Helsingi ja Peterburi vahel, ent Via Baltica pole veel kaugeltki valmis ning Rail Balticu ehitus pole alanudki,“ nentis Savisaar.

Inimestele on Savisaare sõnul aga kõige olulisem, et oleks tagatud igapäevane toimetulek. „Tallinlastele alates järgmisest aastast pakutav tasuta ühistransport on kindlasti üks seda tagav innovaatiline, sotsiaalselt vastutustundlik ning keskkonda säästev algatus,“ lausus linnapea. „Meie kogemust jälgitakse Euroopa linnades, ka mitmetes BaltMet’i linnades suure huviga. Kunagi võib ehk Läänemere metropolidest saada tervele maailmale tasuta ühistranspordile ülemineku eeskuju.“