16.04.2012

Pensionilisa taotlejate arv on tõusnud

Tallinnas on kolme kuuga makstud pensionilisa 24 944-le inimesele, see on mullusest 1075 võrra rohkem.

Tallinnas on tänavu kolme kuuga makstud välja pensionilisa 24 944-le inimesele kogusummas 1 913 204 eurot, mullu olid need arvud vastavalt 23 869  ja 1 830 778  eurot.  Seega  on käesoleval aastal  Tallinnas 1075 toetuse saajat rohkem.

„See on tingitud nii tallinlaste arvukuse tõusust, mille puhul kasvab ka pensionäride hulk ning tänavu lihtsustatud pensionilisa maksmise tingimustest,“ ütles abilinnapea Merike Martinson.

Alates käesolevast aastast ei pea pensionärid pensionilisa taotlemiseks kirjutama igal aastal uut avaldust. Need pensionärid, kes eelmisel aastal said pensionilisa,  ei pea käesoleval aastal enam avaldust esitama.  Avalduse peavad esitama need, kes jäid pensionile möödunud  aastal ja taotlevad toetust esmakordselt, samuti  need pensionärid, kes mingil põhjusel jätsid eelmisel aastal pensionilisa taotlemata.

 Avaldus tuleb esitada elukohajärgsele sotsiaalhoolekande osakonnale sünnikuule eelneval kuul või sünnikuul. Toetus kantakse üle sünnikuu lõpus (kolmandal ja neljandal neljapäeval).

Avalduse võib esitada riigiportaali kaudu, saata digitaalselt allkirjastatud meiliga,  postiga või viia elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda. Avalduse vorm on Tallinna kodulehel.  

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul näitab pensionilisa  aktiivne taotlemine, et seda hinnatakse ja vajatakse.

„Praegusel majanduslikult raskel ajal, mil elukalliduse tõus rusub eriti vähekindlustatuid, on linna toetus pensionäridele suureks abiks, nagu mulle kohtumistel on kinnitatud,“ ütles Martinson.  

 Tallinna linn maksab pensionäridele pensionilisa alates 2003. aastast. Toetuse suurus on kasvanud üle kahe korra ja käesoleval aastal makstakse pensionäri sünnikuul 76.70 eurot.