23.04.2012

Ilmus ajakirja Kojaline uus number

Tallinna Puuetega Inimeste Koda andis välja puuetega inimeste valdkonda kajastava infolehe „Kojaline“ järjekordse, seitsmenda numbri.

Kaks korda aastas ilmuva tasuta infolehe eesmärk on parandada puuetega inimestele, nende lähedastele ja valdkonna spetsialistidele suunatud informatsiooni kättesaadavust,  kajastada puuetega inimeste elu, tutvustada neile suunatud toetusi- teenuseid, puuetega inimeste ühenduste tegevusi jne.

Invamess 2012 erinumbris on portreteeritud Koja uusima liikmesühingu

Põhja- Eesti Autismi Liidu tegemisi. Tiina Kangro jagab arvamusrubriigis lugejatega mõtteid  puuetega laste vanemate hetkeolukorrast Eestis. Lisaks leiab Kojalise värskest numbrist ülevaate Tallinna sotsiaalhoolekande arengukavast 2012- 2027, Tallinna linnavalitsuse invakomisjoni tegevusest, pereelu muutustest seoses puudega lapse sünniga, puudega lapse kasvatamisega seotud rõõmudest ja muredest läbi isa vaatevinkli ning Hilariuse kooli tegemistest.

Infoleht on kättesaadav Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59), Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondades ning Tallinna linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7).

Elektroonilisel kujul on infoleht allalaetav Tallinna Puuetega Inimeste Koja koduleheküljel: www.tallinnakoda.ee

36- leheküljelise infolehe tiraaž on 1000 eksemplari ja selle väljaandmist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 22-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on ligi 24 000 puudega inimese, kellest ligi 4700 kuulub koja liikmesorganisatsioonidesse.