15.05.2012

Ettevõtlusamet ootab uute töökohtade loomise toetuse taotlusi

Tallinna Ettevõtlusamet kutsub ettevõtjaid esitama uute töökohtade loomise toetuse taotlusi. Toetuse eesmärk on aidata kasvust ja laienemisest huvitatud ettevõtetel kaasa uute töökohtade loomisele, milleks toetatakse tegevuseks vajaliku põhivara soetamist.

Toetust saab taotleda vähemalt kaks aastat tegutsenud ja äriregistrile vähemalt kaks majandusaasta aruannet esitanud 2-250 töötajaga ettevõtte, kes on möödunud kahe majandusaasta jooksul tootnud töötaja kohta arvestatavat lisandväärtust.

Vähemalt kahe täistööajaga uue töökoha loomisel on toetuse maksimummäär 5000 eurot, kolme töökoha loomisel 10 000 eurot ja viie töökoha loomisel 20 000 eurot.

Omafinantseeringu määr on vähemalt 50% abikõlblikest kuludest.

Toetuse taotluste vastuvõtmine toimub regulaarselt.

Rohkem infot toetuse korra ja toetuse taotlemise kohta leiab Tallinna kodulehelt ettevotja.tallinn.ee

Lisainfo:
Tallinna Ettevõtlusamet
Vabaduse väljak 7, Tallinn
Tel 640 4379