24.05.2012

Häired fooride töös Männiku tee - Valdeku tn ristmikul, 25.05.2012

Seoses  Elektrilevi OÜ (endine Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ) poolt elektrivõrgus teostatavate hooldus- ja remonttöödega esineb elektrikatkestusi ja häireid fooride töös liikluse reguleerimisel Männiku tee - Valdeku tn ristmikul  25.05.2012 kell  09:00 - 11:00.

Palume olla ristmikul liigeldes eriti tähelepanelik.

Liikluskorralduse osakond
Tel 640 4308