29.05.2012

Lasnamäele hakatakse golfiväljakut kavandama

Tallinna linavalitsus kavatseb anda Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ülesande asuda ette valmistama munitsipaalgolfiväljaku rajamist Lasnamäele Tondiraba asumisse.

Linnavalitsuse otsuse eelnõu kohaselt tuleb spordi- ja noorsooametil koostada 15. augustiks lähteülesanne Alvari tn 39 // Mustakivi tee 21 maaüksusele munitsipaalgolfiväljaku eskiisprojekti koostamiseks.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet valis koostöös Tallinna Linnavaraameti, Tallinna Keskkonnaameti ning Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga nimetatud ala golfiväljaku asukohaks, olles eelnevalt põhjalikult kaalunud erinevaid võimalikke asukohavariante. Asukoha valiku käigus hinnati muuhulgas golfiväljaku rajamisega kaasnevaid keskkonnamõjusid.

Koostöö tulemusena jõuti ühisele seisukohale, et piisava suurusega maa-ala Tallinna täismõõtmelise golfiväljaku rajamiseks on olemas ainult Väo karjääri alal, sinna golfiväljaku rajamist saab aga kavandama hakata alles pärast seda, kui kaevandamine on lõppenud ning ala on rekultiveeritud. Mujal golfiväljaku rajamiseks sobilikku vajaliku suurusega terviklikku linnale kuuluvat maa-ala ei ole. Seetõttu tuleks seniks kaaluda Tondiraba põhjaossa vähendatud mahus golfiväljaku rajamise võimalikkust.

Alvari tn 39 // Mustakivi tee 21 maaüksuse pindala on 25,2 ha, maaüksuse maakasutuse sihtotstarve on sotsiaalmaa-üldkasutatav maa. Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohaselt moodustab see maaüksus ühe osa Lasnamäe elamualasid läbivast rohekoridorist.