Hääletamine kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses

Kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse hääletamine 25.-27. veebruarini 2019 asutuse administratsiooni juhi kirjaliku taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada lähimale jaoskonnakomisjonile, mis korraldab:

  • eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda või
  • asukohas hääletamist.

Selleks, et jaoskonnakomisjon jõuaks hääletamist korraldada, palume taotluse esitada võimalikult vara, soovitavalt hiljemalt teisipäeval, 26. veebruaril.

Viimati muudetud: 16.01.2019