Kes saab hääletada?

Euroopa Parlamendi valimisel saab hääletada inimene, kes:

 • on Eesti Vabariigi kodanik;
  • kes on hiljemalt valimispäevaks saanud 18-aastaseks;
 • on Eesti kodakondsust mitteomav Euroopa Liidu kodanik;
  • kes on hiljemalt valimispäevaks saanud 18-aastaseks;
  • kelle püsiv elukoht on Eestis (elukoha andmed on kantud Eesti Rahvastikuregistrisse);
  • kelle päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud;
 • ei ole valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud;
 • ei ole kohtu poolt süüdi mõistetud;
 • ei kanna vanglakaristust.
Viimati muudetud: 29.04.2014