Linnaosakogusse kandideerimine

Linnaosakogu liikmeks võib olla isik, kelle püsiv elukoht linnavolikokku kandideerimisel on 1. augusti 2017 rahvastikuregistri seisuga Tallinnas selles linnaosas ja kes on kandideerimisel avaldanud soovi linnaosakogu töös osaleda.

Linnaosakogusse kandideerimise sooviavaldus ja kandidaatide ringkonnanimekirjad esitatakse Tallinna linna valimiskomisjonile koos linnavolikokku kandideerimise avaldusega hiljemalt 40. päeval enne valimispäeva. Hiljemalt 35. päeval enne valimispäeva avaldused registreeritakse. Dokumentide vastuvõtt algab alates 16. augustist 2017 ja kestab kuni 5. septembrini 2017.

Erakond ja valimisliit peavad esitama järgmised avaldused:

Linnaosakogu kandidaatide registreerimise avaldus

Linnaosakogu kandidaatide ringkonnanimekirja ja kõigi kandidaatide sooviavaldused (.docx) linnaosakogu töös osalemiseks

Üksikkandidaat peab esitama:

Sooviavaldus linnaosakogu töös osalemiseks (.docx).

Viimati muudetud: 11.05.2021