Teabeleht

Valimiste teabelehel on tutvustatud hääletamisõiguse tingimusi ja hääletamisvõimalusi linnas. Valimiste teabeleht saadetakse valijale hiljemalt 7. oktoobril.

Teabeleht saadetakse valijale kas elektrooniliselt või paberil. Teabeleht saadetakse elektrooniliselt inimestele, kes on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud, ülejäänud valijatele saadetakse teabeleht rahvastikuregistrijärgse elukoha aadressil paberilEt teabeleht jõuaks valijani, tuleb tal elukohaandmed korrastada hiljemalt 17. septembril, sest Siseministeerium koostab valijate nimekirjad rahvastikuregistri andmete alusel 17. septembri seisuga.

Valimiste teabeleht on vaid informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta.

Viimati muudetud: 28.08.2021