GoGreen Routes

GoGreenRoutes projekt on linnas seotud mitme ameti tegevusvaldkonnaga, kuid peamine suund on looduspõhiste lahenduste kasutamisel linnaruumis. Linnastumine ja kliimamuutused avaldavad mõju meid ümbritsevale keskkonnale ning inimeste tervisele. Õhusaaste on linnades üks suurimaid keskkonnariske, mis mõjutab otseselt elanike tervist.

Projekti eesmärk on elanike muutunud/paranenud tervisekäitumine ja negatiivsete keskkonnamõjude leevendamine koostöös kogukonnaga linnaaianduse tegevuste (teraapia- ja meelteaed) kaudu.

Projekti juhtpartneriks on Iirimaa; osalevad lisaks Eestile veel Bulgaaria, Gruusia, Hispaania, Malta, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa ja Soome.

Projekt kestab alates 1.09.2020 - 31.08.2024

Külasta projekti kodulehekülge siin: cordis.europa.eu/project/id/869764

 

GoGreenRoutes_GGR_H2020_logo.png

Viimati muudetud: 18.01.2021