Euroopa Liidu Pealinnade Liit (the Union of the Capitals of the European Union; UCEU)

 

 • UCEU on Euroopa Liidu liikmesriikide pealinnu ühendav rahvusvaheline mittetulundusorganisatsioon (kontaktvõrgustik).
 • Asutatud 1961. a. Amsterdami, Bonni, Brüsseli, Luxemburgi, Pariisi ja Rooma linnade poolt.
 • Liikmeteks on kõikide EL liikmesriikide pealinnad. Hetkel 27 liiget, viimastena liitusid 2007. aastal Sofia ja Bukarest.
 • Liikmemaks 1000 EUR aastas.
 • Linnavolikogu otsus 30.10.2003: "Tallinna linna liitumine Euroopa Liidu Pealinnade Liiduga (UCEU)"
 • 2007. aastal oli UCEU presidendiks Tallinn. Tallinna presidentuuri teemaks oli „Pealinna roll riigis ja koostöö lähiümbrusega". 47. Peaassamblee toimus Tallinnas 27.-29. september 2007.
 • 2008. aastal oli presidendiks Dublin ning 48. Peaassamblee toimus 2008. aasta oktoobris.
 • 2009. aastal oli presidendiks Nicosia.
 • 2010. aastal oli presidendiks Varssavi.
 • 2011. aastal on presidendiks Vilnius.
 • 2012. aastal on presidendiks Helsinki.

 Eesmärgid:

 • luua ja hoida sidemeid Euroopa liidu pealinnade vahel nii poliitilisel, administratiiv- kui ametnike tasandil;
 • mõjutada Euroopa pealinnu puudutavat EL linnapoliitikat;
 • vahetada kogemust ja teavet erinevates linnaelu valdkondades

Juhtimine:

 • Tööorganiteks on President, Peaasaamblee (General Assembly) ning Täitevkogu (Standing Committee).
 • Presidentuur roteerub liikmeslinnade vahel eesistumisajaga 1 aasta.
 • Organisatsiooni presidendiks nimetab Peaassamblee eesistuva linna linnapea 1 aastaks.
 • Täitevkogus esindab iga linna linna välissuhete valdkonna juhtivametnik.
 • Peaassamblee toimub 1 kord aastas ning keskendub eesistuja linna poolt välja pakutud või kõigile liikmeslinnadele olulisele teemale.
 • Eesistumisele järgneval aastal korraldab presidentuuri üleandnud linn suvise noortelaagri, kuhu kutsutakse 2 noort igast liikmeslinnast.

 Tähtsus Tallinna linnale:

 • teadvustada Tallinna Euroopa Liidu liikmesriigi pealinnana ja tutvustada meie positiivseid arenguid ning koostööpotentsiaali;
 • luua kõrgetasemelisi kontakte EL pealinnade poliitikute ja ametnike vahel;
 • vahetada kogemusi ja saada informatsiooni linna arengut puudutavates aktuaalsetes küsimustes;
 • olla kursis Euroopa linnade arengusuundade ja Euroopa linnapoliitikatega erinavetes linnaelu valdkondades;
 • teadvustada Tallinnale ja teistele pealinnadele olulisi probleeme Euroopa Liidus;
 • Tallinn seab üheks oma eesmärgiks algatada tihedamat koostööd UCEU  ning Brüsselis toimiva EL liikmesriikide esinduste informaalse võrgustiku vahel saavutamaks poliitilist toetust EL poliitikate mõjutamiseks EL liikmesriikide pealinnade huvides.

Kontaktisik Eestis:

Heili Luik
Tallinna Linnavalitsus
Välissuhete ja protokolli osakond
Juhataja
Tel.: 640 4161
Faks: 640 4162
e-post: Heili.Luik@tallinnlv.ee

http://www.uceu.org/

Viimati muudetud: 19.06.2013