Euroopa Liidu Pealinnade Liit (the Union of the Capitals of the European Union; UCEU)

 

 • UCEU on Euroopa Liidu liikmesriikide pealinnu ühendav rahvusvaheline mittetulundusorganisatsioon (kontaktvõrgustik).
 • Asutatud 1961. a. Amsterdami, Bonni, Brüsseli, Luxemburgi, Pariisi ja Rooma linnade poolt.
 • Liikmeteks on kõikide EL liikmesriikide pealinnad. Hetkel 27 liiget, viimastena liitusid 2007. aastal Sofia ja Bukarest.
 • Linnavolikogu otsus 30.10.2003: "Tallinna linna liitumine Euroopa Liidu Pealinnade Liiduga (UCEU)"
 • 2007. aastal oli Tallinn UCEU presidendiks, presidentuuri teemaks oli „Pealinna roll riigis ja koostöö lähiümbrusega". 47. Peaassamblee toimus Tallinnas 27.-29. september 2007.

 Eesmärgid:

 • luua ja hoida sidemeid Euroopa liidu pealinnade vahel nii poliitilisel, administratiiv- kui ametnike tasandil;
 • mõjutada Euroopa pealinnu puudutavat EL linnapoliitikat;
 • vahetada kogemust ja teavet erinevates linnaelu valdkondades

Juhtimine:

 • Tööorganiteks on President, Peaasaamblee (General Assembly) ning Täitevkogu (Standing Committee).
 • Presidentuur roteerub liikmeslinnade vahel eesistumisajaga 1 aasta.
 • Organisatsiooni presidendiks nimetab Peaassamblee eesistuva linna linnapea 1 aastaks.
 • Täitevkogus esindab iga linna linna välissuhete valdkonna juhtivametnik.
 • Peaassamblee toimub 1 kord aastas ning keskendub eesistuja linna poolt välja pakutud või kõigile liikmeslinnadele olulisele teemale.
 • Eesistumisele järgneval aastal korraldab presidentuuri üleandnud linn suvise noortelaagri, kuhu kutsutakse 2 noort igast liikmeslinnast.

 Tähtsus Tallinna linnale:

 • teadvustada Tallinna Euroopa Liidu liikmesriigi pealinnana ja tutvustada meie positiivseid arenguid ning koostööpotentsiaali;
 • luua kõrgetasemelisi kontakte EL pealinnade poliitikute ja ametnike vahel;
 • vahetada kogemusi ja saada informatsiooni linna arengut puudutavates aktuaalsetes küsimustes;
 • olla kursis Euroopa linnade arengusuundade ja Euroopa linnapoliitikatega erinavetes linnaelu valdkondades;
 • teadvustada Tallinnale ja teistele pealinnadele olulisi probleeme Euroopa Liidus;
 • Tallinn seab üheks oma eesmärgiks algatada tihedamat koostööd UCEU  ning Brüsselis toimiva EL liikmesriikide esinduste informaalse võrgustiku vahel saavutamaks poliitilist toetust EL poliitikate mõjutamiseks EL liikmesriikide pealinnade huvides.

Tänaseks on organisatsiooni tegevus lõpetatud.

Kontaktisik Eestis:

Heili Luik
Tallinna Linnavalitsus
Välissuhete ja protokolli osakond
Juhataja
Tel.: 640 4161
Faks: 640 4162
e-post: Heili.Luik@tallinnlv.ee

http://www.uceu.org/

Viimati muudetud: 09.04.2019