HANSA (DIE HANSE)

 • on ajalooliselt Hansa Liitu kuulunud või sellega aktiivses kaubavahetuses olnud linnade aktiivne võrgustik, mis on praegu suurim vabatahtlik linnade ühendus maailmas (eesmärgid). Uus-Hansa liikmeskond on pidevas muutumises, 2009. a on Hansas 173 linna 15 riigist.

 • Tallinn kuulus keskaegsesse Hansa Liitu umbes aastast 1285.
 • Hansapäevad annavad hansalinnadele võimaluse tutvustada oma tradistioone ja ajalugu, majandust ja kultuuri.
 • Hansaliikumine taaselustati 1980. aastal Zwolles, Hollandis, kus loodi kaasaegne rahvusvaheline linnade ühendus Hansa ehk nn Uus-Hansa.
 • Hansa põhikiri jõustus 2000. a Zwolle hansapäevadel.
 • Liikmemaksu ei ole, iga linna kannab oma osalemiskulud.
 • Liikmeskond: ajaloolisse Hansa Liitu kuulunud hansalinnad, hansakontorid ja Hansa kaubahoovid. Hansalinnade nimekiri 2009
 • Hansapealinn oli ja on Lübeck (Zwollw arhiivis vastav ürik aastast 1294); hansa president on Lübecki linnapea.
 • Eestis on peale Tallinna hansalinnad veel ka Tartu, Pärnu, Viljandi ja Narva.
 • Noortehansa (YH) käivitati 1998. a. Visbys (Rootsi).
 • Tallinn korraldas kaasaegsed rahvusvahelised hansapäevad 1992 a., motoks oli "Hansakaubanduse renessanss".
 • Hansa põhikiri
 • rahvusvahelised hansapäevad korraldas Eesti linnadest 2005. aastal Tartu, 2010. aastal Pärnu ja 2015.a korraldab Viljandi
  2011. aastal toimusid hansapäevad Kaunases
  2012. aasta rahvusvahelised hansapäevad toimuvad Lüneburgis Saksamaal

 

  Hansaga seotud mõisted:
 • rahvusvahelistele hansapäevadele ehk üldkoosolekule kogunevad hansalinnade esindused üks kord aastas (hansapäevad 1980-2036). Hansapäevadel saavad hansalinnad end tutvustada hansaturul ja kultuuriprogrammiga, osaleda seminaridel ja töögruppides
 • Hansa Päev on Lübeckis 2003. aastal juurutatud ettevõtmine, et propageerida hansalinnades igal aastal maikuu kolmandal laupäeval Hansaga seonduvat, korraldada temaatilisi näitusi, ekskursioone, konverentse, ettekandeid, käsitöölaatu, spordiüüritusi, söömaaegu jne. eesmärgiga taaselustada Hansa vaimu ja võimaldada hansalinnade elanikel tunda ühtekuuluvustunnet.
 • Delegaatide koosolek on Hansa kõrgeim organ, mille moodustavad hansalinnade delegaadid (linnapea või volikogu esimees). Delegaatide koosolek toimub hansapäevade ajal ja arutab ning otsustab kõiki Hansasse puutuvaid küsimusi (nt liikmete vastuvõtmine või väljaarvamine, põhikirja muutmine, presiidiumi valimine, hansapäevade korraldamise õiguse andmine, projektide algatamine, Noortehansa küsimused jne). Igal linnal on üks hääl, asjad otsustatakse häälteenamusega. Koosoleku valmistab ette Presiidium.
 • Presiidium on Hansa juhtorgan, mis koosneb presidendist (Vormann), kelleks on traditsiooniliselt Lübecki linnapea ja 4 liikmest, kes peavad olema vähemalt 3 erinevast riigist, neist 2 nimetatakse asepresidentideks. Valimisperiood kestab 3 aastat. Koguneb vähemalt 2 korda aastas, vajaduse sagedamini.
 • Hansakomisjon on Hansa tööorgan, mille moodustavad iga riigi hansalinnade poolt valitud ühe hansalinna ja Saksa hansalinnade poolt valitud 5 hansalinna esindajad. Hansakomisjoni liikmete valimisperiood kestab 3 aastat. Eesti hansalinnu esindab 2011. aastast Viljandi.
 • Noorte Hansa ( Youth Hansa) on nn „vanade hansa“ alluvuses 1998. aastal Visbys (Rootsi) toimunud 18. kaasaegsetel rahvusvahelistel hansapäevadel loodud hansa noorteorganisatsioon. Youth Hansa vanusepiirideks on 16-25 aastat, töökeeleks inglise keel.
  Hansalinnadel palutakse saata oma noori korduvalt osalema. Noortehansal on oma statuut, mis on Hansa põhikirja osa. Tegevust koordineerib 5-liikmeline HYC (Hanseatic Youth Commission), mis valitakse 2 aastaks, valimised toimusid 2010. Koosolekud toimuvad hansapäevade ajal. Noortehansa teeb oma projekte: CD hansalinnade noortebändide muusikaga, noorte hansaekspeditsioon Novgorodi, rändnäitus Inspired by Youth jne
 • Kalmari keskkonnapreemia (100 000 SEK) annab Kalmari linn oma 1987. a hansapäevadest saadik välja isikule, ettevõttele või organisatsioonile, kes on leidnud parimad lahendused Läänemere keskkonna parendamiseks.
 • Hansa Gild moodustati 24. hansapäevadel Turus 2004.aaastal. Hansa Gildi liikmeks võivad Delegaatide koosoleku otsusega saada hansalinnade poolt esitatud kandidaadid, kes on varem töö- või ühiskondlikus korras Hansaga tihedalt seotud olnud. Hansa Gildil on oma põhikiri. Projektid: välja anda ülevaade seni toimunud hansapäevadest 30. rahvusvahelisteks hansapäevadeks, korraldada hansa infokioski tööd hansapäevade ajal jne.
 • Hansabüroo töötab Lübecki linnapea juures ja tegeleb Hansa jooksva asjaajamisega, koostab protokollid, koostab ja säilitab Hansa dokumentatsiooni ja hoiab arhiivi. Hansapäevade vahelisel ajal on kontaktiks, suhtleb pressi ja institutsioonidega.

 

 

 

Kontaktisik Tallinnas:

Mall Luukas

Tallinna Linnakantselei

Välissuhete ja protokolli osakonna

peaspetsialist

Tel: + 372 640 4519

Faks: +372 640 4162

E-post: Mall.Luukas@tallinnlv.ee

 

Link Hansa kodulehele: www.hanse.org

Viimati muudetud: 21.02.2012