HELSINGI – TALLINN EUREGIO

MTÜ Helsingi –Tallinn EUREGIO (edaspidi EUREGIO) on piireületav koostöövõrgustik, mille tegevuse aluseks on 22. juunil 1999. a partnerite poolt allkirjastatud koostööleping. Partnerid on Uusimaa Liit, mis ühendab Helsingi ja 23 valda, Harju Maavalitsus ja Harjumaa Omavalitsuste Liit, mis ühendab Tallinna ja 25 linna ja valda.

Eesmärgid:

 • koordineerida Helsingi piirkonna  (Helsingi jt. Uusimaa vallad ja linnad) ning Tallinna piirkonna (Tallinn jt. Harju maakonna vallad ja linnad) koostööd;
 • edendada koostööd partnerregioonide vahel vastastikku olulistes valdkondades;
 • koostöö ja võrgustike edendamine hariduse ja kutseõppe, noorsootöö ja sotsiaalküsimustes;  
 • ühise teaduse, hariduse ja kõrgtehnoloogilise ettevõtluse piirkonna väljaarendamine;
 • haldussuutlikkuse suurendamine ja regionaalarenguks eraldatavate rahade koordineerimine.
 • 

Juhtimine: 

 • kõrgeimaks organiks on üldkoosolek;
 • ühingut juhib ja esindab juhatus;
 • eesistuja vahetub iga kolme aasta tagant;
 • sekretariaat.
 • 

Tähtsus Tallinna linnale:

 • regionaalset arengut soodustavate projektide ühine elluviimine;
 • kohaliku ja regionaalse arengu tagamine territoriaal- ja strateegilise planeerimise kaudu kasutades partnerite kogemusi ja oskusteavet;
 • loodussõbralike jäätmete käitlemise meetodite edendamine;
 • infrastruktuuri, eriti aga transpordisüsteemide kui majandusliku arengu eelduse edendamine;
 • turismi edendamine, vastavate kavade loomine ja elluviimine;
 • välisinvesteeringute ligimeelitamine;
 • majanduslike huvide edendamine;
 • regiooni ühine marketing;
 • planeerimis- ja arendustegevuse kavandamine;
 • säästva arengu meetmete koordineerimine ja ühtlustamine;
 • kodanikukaitse ja päästeteenistuste arendamine;
 • EL programmides osalemiseks projektide koostamine ja elluviimine;
 • regiooni huvide ühine esindamine Euroopa Liidus.
 • teaduse ja kõrghariduse jätkusuutlikkuse tagamine teaduse kaksiklinna projekti elluviimisega

 Euregio strateegia 2005-2007


Projektid:

1.  Pilet”Piireületav ühistranspordivõrgustik ja piletisüsteem

Eesmärk: luua alused Tallinna, Harjumaa, Helsingi ning Uusimaa regiooni ühistranspordi ühtseks planeerimiseks, korraldamiseks ning turustamiseks. Projekti tulemusel tõuseb omavalitsuste ja avaliku sektori suutlikkus ühistranspordi teenuste pakkumisel läbi parema finantside jaotamise ja suurema andmekogu.

Projekti kestvus:  November 2004 - Juuni 2006

2. „Huuta” – Narkoennetus ja nakkushaiguste leviku vähendamine Helsingis ja Tallinnas

Eesmärk: narkootikumide tarvitamise ja nakkushaiguste leviku vähendamine Helsingis ja Tallinnas sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna asutuste vahelise koostöö tugevdamise kaudu. Projekti tegevused: prostitutsiooni kaasatute, narkomaanide ning HIV patsientide nõustamise alase vabaaine loomine Tallinna Meditsiinikoolis; täiendkoolitusprogrammi koostamine ning elluviimine nõustamisteenuseid osutavatele asutustele; seminariprogrammi läbiviimine Tallinna linnaosavalitsuste vastava valdkonna töötajaile; prostitutsiooni kaasatute nõustamiskeskuse kontseptsiooni loomine Tallinnas. 

Projektipartnerid: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Meditsiinikool, MTÜ Eluliin, Tervise Arengu Instituut, Helsingi Sotsiaalamet, Helsingi ja Uusimaa Haiglapiirkond, Helsingi Tervishoiuamet, A-kliinik, Tervishoiu Infopunkt Vinkki, Pro-Tukipiste ry.

Projekti kestvus: 1.05. 2004 - 31.12. 2006

3. BEN – Baltic Euregional Network

Eesmärk: piiriülest koostööd ellu viivate regioonide tegevuse tugevdamine ja  regioonide võrgustike loomisele kaasa aitamine Läänemere piirkonnas. Projekti tegevused: koolituste, seminaride ja konverentside sarjade korraldamine, metodoloogiliste materjalide ettevalmistamine.

35 projektipartnerit järgmistest riikidest: Valgevene, Taani, Eesti, Soome, Läti, Leedu, Poola, Venemaa ja Rootsi. Juhtiv partner on  Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Leedus.

Projekti kestvus: juuli 2005 – detsember 2007

 

4. Helsinki – Tallinn teaduse kaksiklinna projekt

Teaduse kaksiklinna projekt on suunatud ülikoolide ja kutsekõrgkoolide, teadusparkide ja    tehnoloogiakeskuste ning ettevõtlikkust ja tehnoloogiasiiret edendavate tegijate ja omavalitsuste kaasamisele piiriülesesse ja regionaalsesse koostöösse.

Eesmärgid:

 • Teaduse ja kõrghariduse jätkusuutlikkus
 • ·Tudengite, kraadiõppe tudengite, ekspertide mobiilsuse kasvatamine
 • Lektorite, professorite, teadlaste vahetuste hõlbustamine
 • Kõrgtehnoloogiliste ettevõtete kokkutoomine (kaardistamine, kontaktmessid, büroopindade ja teenuste vahetus, T&A innovatsioonimarketing)

Euregio töövaldkonnad projektis:

 • Rahvusvahelistumine, ühiste kraadiõppeprogrammide väljatöötamine, vastastikune kraadide tunnustamine, ühised õppekavad koos ühiste moodulite andmebaasidega nii programmide, professorite vahetuste, võõrkeelsete programmide, e-õppe kohta, erinevate kaugõppe vormide arendus, külalisprofessorite kasutamine  
 • Ühised ülikoolid: konsortsiumid, kaksikülikoolid, võrgustikud
 • Kraadiõppe programmide ühtlustamine ning ressursside ühendamine Läänemere piirkonnas
 • Õppekavade ja ülikoolide kvaliteedi ühine kontroll
 • Sidemete loomine omavalitsustega pikaajalise Helsinki-Tallinn teadmusregiooni  elluviimisel
 • Ettevõtlikud ülikoolid: ülikoolid ettevõtjate partneritena

Euregio tegevjuht:

Katri-Liis Lepik
Tel.: +372  6311987
Faks: +372  6484928
E-post: Katri-Liis.Lepik@euregio-heltal.org

 

Tallinn Euregios:

 

Vastutav poliitik:
Taavi Aas
Abilinnapea

Lisainformatsioon:
www.euregio-heltal.org

 

 

 

Viimati muudetud: 21.11.2011