Hansa

DIE HANSE

!3. saj. keskpaigast kuni 17. saj. lõpuni  tegutses kaupmeeste ja linnade ühendus Hansa  Liit, mis  mõjutas enam kui 400 aastat  Põhja-Euroopa majandus-, kaubandus- ja võimupoliitikat. Sageli nimetatakse Hansat Euroopa Liidu eelkäijaks. 1980. aastal taaselustati Hansa (DIE HANSE)  Hollandis Zwolles ja see on suurim vabatahtlik linnade ühendus maailmas. Hansa liikmeskonna moodustavad  hansaga ajalooliselt dokumenteeritult seotud linnad, hansakontorid ja kaubahoovid. Praegu on Hansas liikmeslinnu 16 riigist kokku 192. Kord aastas korraldab üks hansalinnadest rahvusvahelised kaasaegsed hansapäevad, kus osalevad teised liidu liikmeslinnad.

 Eesmärgid:

DIE HANSE on seadnud endale ülesandeks edasi arendada koostööd hansalinnade vahel piiriülese hansamõtte ja ajalooliste kogemuste alusel.

Linnade liidu DIE HANSE  eesmärk on anda panus majanduslikule, kultuurilisele, sotsiaalsele ja riiklikule arengule Euroopas ning selle kaudu tugevdada linnade eneseteadvust, et nad saaksid otsedemokraatia teostamise kohana täita oma  ülesandeid.

Selle eesmärgi saavutamiseks võttis DIE HANSE aastal 2000  esmakordselt ajaloos vastu põhimääruse.

Hansamõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks loodi  1998. aastal Visbys (Rootsi) toimunud 18. kaasaegsetel rahvusvahelistel hansapäevadel hansa noorteorganisatsioon-Youth Hansa, kus liikmete  vanusepiirideks on 16-25 aastat.

DIE HANSE kõrvale moodustati 2012 HanseVerein e.V. kui juriidiline isik, et saaks ellu viia projekte ja taotleda toetusi Euroopa Liidust.

Liikmemaksu ei ole, iga linn katab oma hansapäevadel osalemise kulud ise.

Hansa ja hansalinnade huvide paremaks esindamiseks on rakendamisel hansa tegevjuhi töökoha loomise projekt, kes hakkab töötama Lübeckis Hansabüroos. aga varsti hakkavad hansalinnad solidaarselt ja vabatahtlikult katma tegevjuhi töökohaga kaasnevaid kulusid, osamaksus suurus on arvutatud linna elanike arvust lähtudes. 

 Hansa organid:

 • Aastatel 1356-1699 toimus 67 hansapäeva (Tagfahrt), mis olid Hansa kõrgeimaks otsustusorganiks. Praegused hansapäevad on suurüritus, mis  ühendab nii hansaasjade  otsustamise Delegaatide koosolekul kui linnade tutvustamise ja esitlemise ehk hansalinnade esinduskioskid hansaturul ja hansalinnade kultuurikollektiivide ülesastumised, lisaks palju muid üritusi. Hansapäevade korraldajad on kindlaks määratud aastani 2039.
 • Delegaatide koosolek on DIE HANSA kõrgeim otsustusorgan, mille moodustavad hansalinnade delegaadid (linnapea või volikogu esimees). Delegaatide koosolek toimub hansapäevade ajal ja arutab ning otsustab kõiki Hansasse puutuvaid küsimusi (nt liikmete vastuvõtmine või väljaarvamine, põhikirja muutmine, presiidiumi valimine, hansapäevade korraldamise õiguse andmine, projektide algatamine, Noortehansa küsimused jne). Igal linnal on üks hääl, asjad otsustatakse häälteenamusega. Koosoleku valmistab ette Presiidium.
 • Presiidium on Hansa juhtorgan, mis koosneb presidendist (Vormann), kelleks on traditsiooniliselt Lübecki linnapea ja 4 liikmest, kes peavad olema vähemalt 3 erinevast riigist, neist 2 nimetatakse asepresidentideks. Valimisperiood kestab 3 aastat. Presiidium koguneb vähemalt 2 korda aastas, vajaduse sagedamini.
 • Hansakomisjon on Hansa tööorgan, mille moodustavad iga riigi hansalinnade poolt valitud ühe hansalinna ja Saksa hansalinnade poolt valitud 5 hansalinna esindajad. Hansakomisjoni liikmete valimisperiood kestab 3 aastat. Eesti hansalinnu esindab praegu Tallinn.
 • Noorte Hansa ( Youth Hansa) on nn „vanade hansa“ alluvuses tegutsev noori ühendav hansa, mida juhivad 2-3 valitud noort. Hansalinnad saavad saata hansast huvitatud  noori osalema Noortehansa programmis  hansapäevade ajal.
 • Hansa Gildi kuuluvad Hansaga pikka aega seotud olnud hansalinnade esindajad, kelle kohta on vastav hansalinn teinud liikmeks arvamise avalduse ja selle on  Delegaatide koosolek heaks kiitnud. Hansa Gild moodustati 2003.aastal Turu hansapäevadel.
 • Mitmed Eesti hansalinnad nimetavad  oma suviseid pidustusi hansapäevadeks.
 • Hansabüroo töötab Lübecki linnapea juures linnavalitsuses  ja tegeleb Hansa jooksva asjaajamisega, koostab koosolekute protokollid, koostab ja säilitab Hansa dokumentatsiooni ja hoiab arhiivi. Hansapäevade vahelisel ajal on kontaktiks, suhtleb pressi ja institutsioonidega.
 • Hansa Päev on Lübeckis 2003. aastal juurutatud ettevõtmine, et propageerida hansalinnades igal aastal maikuu jooksul ühel päeval  Hansaga seonduvat, korraldada temaatilisi näitusi, ekskursioone, konverentse, ettekandeid, käsitöölaatu, spordiüritusi, söömaaegu jne. eesmärgiga taaselustada Hansa vaimu ja võimaldada hansalinnade elanikel tunda ühtekuuluvustunnet.

Tähtsus Tallinna linnale:

 • Tallinn kuulus keskaegsesse Hansa Liitu umbes aastast 1285.
 • Tallinn korraldas kaasaegsed rahvusvahelised hansapäevad 1992. aastal, motoks oli  „Hansakaubanduse renessanss“.
 • Hansapäevad annavad hansalinnale võimaluse tutvustada oma traditsioone ja ajalugu, majandust ja kultuuri; vahetada infot erinevates linnaelu valdkondades.
 • Hansa aitab hoida elavana nn hansa vaimu kui ühtset elu- ja kultuurikeskkonda,  tugevdada hansalinnade ühtekuuluvust, linna identiteeti, identifitseerida linnakodanikku tema linna kaudu
 • Tugevdada  piiriülesele hansaideele ja ajaloolisele kogemusele toetudes euroopalikku linna mõtet, toetada hansalinnade eneseteadvust ja arendada koostööd hansalinnade vahel.

Kontaktisik Lübeckis

Hr.  Tino Wunderlich

Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck

1.101 Bürgermeisterkanzlei

Rathaus

23539 Lübeck

Tel. +49 451-122 1027

e-Mail: tino.wunderlich@luebeck.de

Kontaktisik Tallinnas:

Mall Luukas

Tallinna Linnakantselei AST

välissuhete ja protokolli osakonna

peaspetsialist

Tel: + 372 640 4519

E-post: Mall.Luukas @ tallinnlv.ee

 

Link Hansa kodulehele: www.hanse.org

 

 

Viimati muudetud: 28.01.2019