Organisation of World Heritage Cities

Rahvusvaheline Maailmapärandi Kaitse Nimekirja Kantud Linnade Organisatsioon

 

Eesmärgid:

 

  • Aidata kõiki UNESCO Maailmapärandi nimistusse (World Heritage List)  kuuluvaid linnu omandada spetsiifilisi teadmisi nimekirja kuuluvate erinevate linnade kogemuste ja informatsiooni vahetamise kaudu;
  • edendada koostööd arengumaade linnadega;
  • koostöös eriorganisatsioonidega kindlustada paremad sidemed uuringute vallas, mida teevad spetsialistid või eksperdid  kohalike omavalitsuste vajadusi arvestades

 Juhtimine:

Kõige olulisemad otsused teeb organisatsiooni üldkogu, mis koguneb iga kahe aasta tagant. Üldkogul tehtud otsuste elluviimist tagab üldkogul valitud direktorite nõukogu, mis koguneb vähemalt korra aastas. Organisatsiooni sekretariaat, millel on eelmainitud juhtorganeid toetav roll, asub Kanadas Quebecis. Üle maailma asub ka veel seitse regionaalset sekretariaati, millest Tallinn kuulub Budapestis asuva Ida- ja Kesk-Euroopa haru alla.

Tähtsus Tallinna linnale:

Tallinn on peatanud oma liikmelisuse organisatsioonis, sest koostöö maailmapärandi linnadega toimub otse või vajadusel läbi UNESCO.

Kontakt:

OWHC
Québec
Tel.: +1 418 692 0000
Faks: +1 418 692 5558
E-post: secretariat [ät] ovpm.org
www.ovpm.org

 

Mr. Ákos Capdebo
Coordonnateur régional
Budapest City Hall
Városház u. 9-11
H-1052

Tel: +36.1 327.1450
Fax: +36.1 327.1802
Email: 
CapdeboA@budapest.hu

 

Viimati muudetud: 28.01.2019