Rahvusvahelise koostöö büroo tutvustus

Rahvusvahelise koostöö osakonna ülesanded on:

  •  linna rahvusvahelise suhtluse planeerimine ja koordineerimine, sealhulgas koostöö teiste linnade ja regioonidega ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja võrgustikega;
  •  linna külaliste vastuvõtmise ning Tallinna esindajate rahvusvahelistel üritustel osalemise korraldamine;
  • linnavalitsuse protokolliliste vastuvõttude ja ürituste korraldamine,  linna struktuuriüksuste konsulteerimine protokolliliste ürituste läbiviimisel.   
Viimati muudetud: 17.06.2021